Siste nytt fra Gimle IF

Ny MANDAGTUR i Høiåsmarka
15. august 2022
Vi traff studentene på Remmen
20. august 2022

Styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Venåshytta mandag 15. august kl. 18

Møtt: Dag, Oddbjørn, Knut, Veronika, Tone og Morten

SAK 1: ØKONOMI

 • Dag gir oss en gjennomgang av dagens situasjon:
 • Vi ligger under budsjett i omsetning så langt i år, men det kommer nok av at vi fikk penger til lysløype i fjor våres. Ellers er fortsatt økonomien stabil, selv om vi er presset på høye strømutgifter. Årsaken er gode leieinntekter og flere sponsorer som har kommet til. Ellers opplyste Dag at han har utfakturert kr. 91800 i juli og august, herunder stolpekontraktene
 • Morten kommer med oversikt over Ti på topp utgifter og inntekter så langt pluss budsjettoversikt:
 • Strøm ligger på topp av utgifter så langt med 77.000 kroner. Av dette er 19.650 kroner på lysløypa. Vi har altså allerede nådd budsjett og kan forvente et stort underskudd når nå fire måneder av året gjenstår. Et estimat er at vi overskrider strømbudsjettet med 50.000 kroner i år. Av Ti på topp inntekter ligger leieinntekter på 42.000 kroner fra tsjekkernes treningsleir på Venås i sommer.
 • Skal alle nyinvesteringer som må tas fra egen kasse fryses med tanke på budsjettsprekk? Stikkord: kantskjærer – sliping og lakking av gulver:
 • Vi dropper å kjøpe kantskjærer, men Knut har funnet et firma som vi kan leie for å gjøre kantslåtten for oss i lysløypene og langs veien. Estimert kostnad er ca. 6000 kroner.

Knut har bedt om et anbud på sliping og lakking av gulv. Vi har ikke fått svar og avventer hva vi gjør der.

 

SAK 2: STRØMSITUASJONEN

Tiltak framover for å redusere kostnadene:

Innhente anbud på å Investere i solcellepaneler?

Innhente anbud på å Investere i varmepumper?

Innhente anbud på å Investere i jordvarme?

 • Knut har vært i kontakt med en rørlegger som kommer til Venås for å sjekke muligheter for jordvarme og varmepumper. Så får vi se hva konklusjonen er etter den befaringen. Solcellepaneler tror vi ikke blir aktuelt.

 

 Slå av lysløypa?

 • Det kan bli en realitet, men monner nok lite i forhold til våre utgifter. Morten jobber med saken om å få kommunen til å overta strømregninga på lysløypene og vil gjøre et utspill til Halden idrettsråd i saken. Vi ber om å få bli med å treffe politikere på et av de månedlige møtene HIR har med politikerne, før budsjettet begynner å spikres.

SAK 3: HYTTEVAKTER

 • Vi tar sikte på åpningsdag søndag 2. oktober med Tippetrim
 • Morten jobber med hyttevaktlistene og sender de snart ut til alle som er satt opp på listene. Morten utarbeider også revidert hyttevaktinstruks. Alt legges også ut på Gimles hjemmeside,
 • Kaffe og vaffelavtale med Berg sparebank: Morten har vært i kontakt med banken som er villige til å fornye avtalen i to nye år. Vi øker i år prisene på kaffe og vaffel med fem kroner på hver- kaffe 15 kroner – vaffel 20 kroner. Dette vil gi oss en ekstra inntekt på ca 10.000 kroner i året.
 • Skal vi lage en barnas lekekrok når hytta er søndagsåpen: Ja, vi satser på det. Vi åpner klubbrommet og lager til noe der. Veronika jobber med å skaffe fram noen leker og spill. Det må ordne før en slik åpning er å ta vare på bilder, arkivpermer og skriv som Roger skal bruke under bokskrivingen senere.

 

SAK 4: KLUBBROM/STYREROM

 • Skal vi kvitte oss med møblement på klubbrom og lage det til et styremøterom med langbord?
 • Ja, vi satser på det. Dag jobber med å prøve å skaffe et brukt langbord med ca 10 stoler. Vi kjører gammelt møblement på Rokkesøpla.

SAK 5: STAND PÅ HØGSKOLEN

 • Torsdag 18. august fra kl 09 til kl 12 har vi fått tilgang til stand på Torget på Høgskolen på Remmen- der vi kan treffe nye studenter i Halden.:
 • Tone lager plakat: VIL DU BLI TRENER? – Knut og Morten har med Tusenmeterkart, Stolpejaktkart, flyere og Gimle-banner. Morten undersøker med Marit B Hansen om vi kan selge tur-o-konvolutter. Knut, Tone og Morten møter klokka 08 på Remmen for innrigging.

 

SAK 6: UTDELING AV FLYERE

 • Skal vi dele ut flyerne som er laget i postkassene på Næridsrød, Asakåsen, Gimle, Brekkerød og Stenrød?
 • Ja, det satser vi på. Vi prøver å få hjelp av noen til å bli med å legge i postkasser i disse områdene.

SAK 7: VÅRE MARATONLØPERE

 • I september kan det bli aktuelt for våre løpere og trene fra Venåshytta på torsdager, da gubbene også trener. Victor og Morten har hatt møte – og når oppstart skjer inviterer vi HA til å lage en sak på dette.
 • Camilla skal representere oss i Oslo Maraton – Morten har bestilt singlet til henne og noen av våre andre løpere

SAK 8: DIVERSE

 • Trimløype med nye apparaterNå er søknader sendt inn og etter 7. september vet vi om vi får penger til prosjektet. Går alt etter planen kan vi sluttføre dette innen årsskiftet.
 • Lite referat fra møte med varaordføreren på Venås 11.8:
 • Knut og Morten møtte henne og hadde først en omvisning utendørs og deretter inne på hytta. Hun var imponert over det vi har fått til. Vi tok opp med henne de høye strømutgiftene vi har og informerte om at dette er en trussel mot driften av klubben. Vi fikk råd om å fronte dette inn mot politikerne via Halden idrettsråd, noe vi skal gjøre.
 • Merkegruppa etter dødsfallet – hva gjør vi?
 • Vi legger prosjektet på is en stund etter at Espen Glomsrød døde. Han var med i gruppa. Vi regner med at Halden SK kommer med en ny mann inn i gruppa slik at dette kan fortsette.
 • Fredsturmarsj til Nansens hotell i regi av TFL 18. september:
 • Morten har gitt beskjed at Gimle kan stille med turleder. Morten kan bidra selv.
 • Tusenmeterskogen:
 • Nå er prosjektet avsluttet og Morten har sendt inn alle kvitteringer og en rapport til DNB Stiftelsen som vi fikk 50.000 kroner av. Det som gjenstår nå er å lage noen klopper i skogen. Materialer er kjøpt inn.

Neste styremøte: Mandag 19. september klokka 18

Morten (ref)