Siste nytt fra klubben

Flott vandring til Nansens hotell
19. september 2022
TIPPETRIM PÅ VENÅS 2.oktober
25. september 2022

Det har vært avholdt styremøte i Gimle IF og her er et referat derfra:

Sted og tid: Venåshytta mandag 19. september klokka 18.00

Møtt: Oddbjørn, Knut, Dag, Tone, Morten

Meldt forfall: Veronika

Saksliste:

SAK 1: NYTT STYREROM

 • Vi hadde vårt første styremøte på det nye styrerommet som nå er etablert på klubbrommet vegg i vegg med den store peisestua. Bord, stoler og arkivskap/seksjon ble kjøpt på finn.no for 4.500 kroner, og Dag og Morten hentet dette på Mysen. Vi testet å bruke tv’n som lerret for sakene vi behandlet og det fungerte godt.

SAK 2: ØKONOMI

 • Hytteutleie så langt i år ligger på 92.000 – budsjett på 70.000 kroner. Det er brukbart med leie også utover høsten så dette ser bra ut. Tone kunne ellers opplyse at vi ligger noe etter i inntekter så langt i år, takket være at vi hadde en del sponsorinntekter i fjor. Vi har høyere utgifter pga høyere strømutgifter. Likevel har vi kontroll på økonomien.

 

 • Stolpene i lysløypa: 17 av 17 har fornyet stolpekontraktene i juli/august og vi har skaffet en ny – Det har gitt oss en inntekt på 23.000 kroner. I budsjettet håper vi på å selge ytterligere to stolper før året er omme. Dag skal ta initiativ til dette.

SAK 3: HYTTEÅPNING

 • Søndag 2. oktober med Tippetrim
 • Kioskpriser justeres noe
 • Innkjøp av varer – Morten lager liste til Veronika slik at alt er på plass til åpningen
 • Lekekrok – Veronika har skaffet noen leker – Dag skal også komme med noe. Meningen er at barna kan ha en liten lekeplass inne på styrerommet under søndagsåpen hytte.

 

SAK 4: HYTTA /LYSLØYPA/STRØMUTGIFTER

 • Det er søkt om strømstøtte – for april, mai og juni og vi har utsikter til å få 6118 kroner.

 

 • Brev til gruppelederne i Halden-politikken er sendt angående søknad om å få støtte til strømutgiftene av lysløypene i Halden. Gimle har på vegne av alle de andre lysløypeklubbene sendt brevet og ber om en totalt støtte på 300.000 kroner pr år for 2023 og 2024 som en prøveperiode.

 

 • Strømforbruket så langt i år: 1.september er utgiftene på strøm og nett nådd ca. 100.000 kroner som var budsjett. Trolig havner vi på 140.000 kroner, men med støtte kan vi kanskje være i nærheten av budsjett. Til nå har vi fått ca. 22.000 kroner i støtte og venter på å kunne søke også for månedene resten av året: fra juli og ut desember.

 

 • Lysløypa: hva skjer? Skal vi stenge av lysene i helgene for å spare? Morten tar kontakt med Halden skiklubb for å høre hva de gjør. Vi bør samordne dette.

 

 • Badstuene: Vi holder badstuene åpne tirsdager og torsdager som vanlig. Damegruppa må gi beskjed når vi skal slå på badstua på onsdager. Foreløpig har de ikke hatt behov for det.

 

 • Anbud på vannbåren varme – Knut informerte at vi kommer til å få pris på alt utstyr vi trenger til en slik investering, men ikke på jobben som går med. Knut skal regne på dette når vi får prisen. Vi regner med at dette vil koste mye. Anslag 700.000 kroner.

 

SAK 5: HANDLINGSPLAN 2022 og 2023

 • Hvordan ligger vi an i 2022? Vi har gjennomført planene ; ferdigstilt Tusenmeterskogen, holdt kurs i kart og kompass og laget og delt ut flyere om Gimle IF.

 

 • Hva satser vi på i 2023? Hytta – tre prosjekter på gang; framtidig strømforsyning, lakking av gulv lille peisestue og handicaptoalett og bedre tilgang for handicappede til hytta. (Dette legges inn i handlingsplanen som skal behandles på årsmøtet i mars)

 

 • Brev fra Tor Hernes om innspill til handlingsplan: Tor ba om at styret vurderer å lage en bedre sti ved Tosterød gård enn den som går der i dag (Venåsrunden). Oddbjørn tar kontakt med grunneier Bernt Henrik Hansen og hører hvordan han stiller seg.

 

 • Oddbjørn mener vi bør skrive et brev til kommunen om at stien over Heiderødjordene bør oppgraderes. Oddbjørn og Morten finner en ordlyd og sender inn.

SAK 6: DIVERSE

 • Vi har nå fått en totalt støtte til prosjekt Trimløype på 364.500 kroner fra Berg sparebank (200.000) og Sparebank1Stiftelsen Halden (164.500). Dermed bestiller Morten apparatene og snakker med firma Erling Grimsrud som får oppdraget.

 

 • Støtte til Halden Topphåndball – vi støtter ikke dette fordi det ikke er et breddeopplegg. Morten gir beskjed til Stian Mjølnerød i HIR.

 

 • Merkegruppa for merking og skilting av Venås-Høiåsmarka:– Morten Dalby har kommet inn i stedet for Espen Glomsrød – vi jobber videre og har god framdrift.

 

 • Utdeling av infoflyere om Gimle IF: vi er godt i gang med å dele ut: Tor Hernes har delt ut mange, Dag, Veronika, Morten og Arne Albinson har også delt ut og skal dele ut flere i våre nærområder, Asakåsen, Brattner, Næridsrød, Eklund, Gimle, Stenrød, Hjortsberg. Også Brekkerød bør det deles ut på.

 

 • Lite referat fra Fredsmarsj til Fridjof Nansens hotell : Gimle var representert med turledere- Morten og Gunn Mette, og også Knut og Dag og Victor var med på turen. Flott skogstur med over 100 deltakere.

 

 • Vedsalg- status – Oddbjørn informerte om at noe ved er solgt og enda flere Gimle-medlemmer skal ha ved, før vi legger dette ut på facebook.

 

 • Vask av hytta: Vi tar sikte på å vaske hytta innvendig mandag 31. oktober og inviterer medlemmene til en felles dugnad på det.

 

NESTE STYREMØTE: Mandag 24. oktober klokka 18 på Venås

 

Morten (ref)