Siste nytt fra styret

Vi skal vandre langs Fisma
24. oktober 2022
Vi vasker hytta kommende mandag
26. oktober 2022

Her kommer et referat fra vårt styremøte mandag 24. oktober 2022:

Tid og sted: Venåshytta mandag 24. oktober 2022 kl. 18

Møtt: Oddbjørn, Knut, Tone, Veronika, Morten. Bernt- Henrik Hansen møtte som innkalt og Dag kom litt senere i møtet.

SAK 1: STI VED TOSTERØD/KART OVER HOVEDSTIER/HOGST

Tor Hernes har kommet med et innspill om å lage en ny stitrasé ved Tosterød gård for å gjøre det enklere for de som ferdes. Dagens sti, som er en del av Store Venåsrunden, er vanskelig å gå på, fordi den går over et bratt fjell. Hernes mener vi bør legge om ruta, men det berører grunneier Bernt-Henrik Hansen.

Derfor inviterte vi Hansen til dette møtet for å høre hans syn. Han kom med et nytt forslag som følger en litt annen trase.  Etter hans mening vil det kreve mindre arbeid i marka og bli en sti som går på tørrere underlag. Hansen foreslo også at vi gruser opp stien nord for Tosterøddammen, som i dag er veldig bløt.

Vi tar en nærmere befaring i området før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre her.

Hansen passet på å komme med et innspill til klubben når han først var i møte med oss, nemlig at vi definerer hva som er hovedstiene på hans grunn, og tegner dette inn på et kart vi oversender han. Hansen mente at det i dag er veldig mange stier og tråkk i marka, og ved skogshogst er viktig for han å vite hvilke stier vi ønsker å bevare, ha åpne også etter hogsten.

Vi tar nå initiativ til å tegne inn hovedstiene slik Hansen ønsker.

Når det gjelder forestående høgst i skogen sydvest for Venåshytta kunne Hansen fortelle at han trolig kommer til å kjøre ut tømmeret via Venåsveien. Han anslo at tømmeret maksimalt vil ligge i tre uker, før det transporteres ut. Blir veien ødelagt av transporten vil Hansen bekoste reparasjon, kunne han fortelle.

 

SAK 2: ØKONOMI

Siffer har levert en perioderapport og en hovedbok pr. 30.09.22 og gjort en status som viser at vi ligger an til et lite overskudd, slik som budsjettert.
Resultatutvikling  :
Omsetning
Regnskapet viser en omsetning hittil i 2022 på kr 472 942 mot kr 785 513
hittil i fjor og kr 660 002 hittil for årets budsjett. Dette er en nedgang
på 39,8 % mot fjorårets omsetning.
Kasserer Tone kunne legge til at vi ligger omtrent på budsjett på flere deler av regnskapet, bortsett fra strøm der vi sprekker en del. Det var som forventet etter at strømprisene gikk i været etter at vi satt opp budsjettet i våres.

 

Vi skal ta en ny runde med om vi skal fortsette med Siffer som regnskapsbyrå eller satse på et annet. Årsaken er pris, men vi skal også vurdere innhold. 

 

Vi skal vurdere å øke kapitalkontoen gradvis.  Tone sjekker med Berg sparebank om det ligger noen begrensninger i uttak, og sjekker også med Siffer om det har noen betydning rent regnskapsmessig at vi overfører enkelte innskudd på vår hovedkonto, inn på kapitalkontoen.

Vi ser for at vi kan bruke av denne kapitalkontoen hvis det dukker opp store, uventede utgifter, men vi var enig om at vi til enhver tid må sørge for å ha minst 300.000 kroner totalt til disposisjon på de to kontoene.

 

SAK 3: HYTTA/STRØMUTGIFTER

Vi ser på statistikk over kilowattbruken i det siste og sammenligner med tidligere.

Her en liten oversikt:

2021: Juli: 730, august: 1145, september: 1942, oktober: 4004

2022: juli: 1223, august: 588, september: 1749, oktober hittil: 1781

Årsaken til større forbruk i juli var utleie av hytta. Ellers ser det ut til at vi har kontroll med strømbruken. Det vi ikke har kontroll på er prisene.

Anbud på jordvarme – status fra Knut:

Totalt vil det koste ca. 350.000 kr inkl. mva å bore etter vann – det skal da bores 250 meter ned i bakken og dette vil gi oss vann på 55 varmegrader. Alle installasjoner legges i kjeller under kjøkken. Det er også innhentet et anbud på å legge nytt gulv i damegarderoben med vannrør under nye fliser: Ca. 150.000 kroner. I tillegg venter vi på anbud på radiatorer og vifter (viftekonvektor) som kan brukes i visse rom.

 Når Knut har fått inn alle anbud vurderer vi en søknadsprosess for 2023.

Uansett vil et slikt anlegg være meget bærekraftig i forhold til dagens strømsituasjon og sikre oss rimelige fyringsutgifter i kanskje 30 år framover.

Etterisolere hytta?

Vi diskuterte også dette og Knut mente at gulv og tak i lille- og store peisestua bør sjekkes. Muligens kan også denne jobben tas inn i prosjektet for å spare strøm.

Estimatet er uansett kostbart. Det kan ende på rundt 800.000 kroner.

 

SAK 4: LYSLØYPA

Vi har redusert bruk av lys i samarbeid med Halden Skiklubb. Slås av klokka 21 i stedet for 22. Slås av på lørdager. På den mørkeste årstida sparer det oss for strømbruk i 13 timer.

Normalt antall timer 7 dager på det mørkeste : Fra kl 15 til kl. 22 – totalt 49 timer

Nå: Fra kl 15 til kl 21 i 6 dager: 36 timer

4 stk ledlys i lysløypa fungerer ikke – Riis Elektro er på saken og er i kontakt med leverandør.

Vi skal nå ta en inspeksjon av ledningsnettet i lysløypene i forhold til kvister og trær og skal sørge for å rydde- ta ned trær som kan være et problem for linjene ved snøfall.

 

SAK 5: UTLEIE AV HYTTA

Vi budsjetterte med ca 70.000 kroner i inntekter for 2022, men allerede nå ligger vi langt bedre an. . Videre ut over høsten ser bra ut. Dessuten ser vi positivt på at gymsalen nå er i bruk mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Oddbjørn mente vi burde skjerme torsdagene hvis mulig, slik at det sosiale etter treningene opprettholdes.

 

SAK 6: KIOSKEN OG INNKJØP

Veronika opplyste at det går greit med innkjøp og har kontroll. Foreløpig har besøket på hytta – de første fire åpningene, vært brukbart , men vi skal nå ha litt mer fokus på å øke kvaliteten på vaffelstekinga, slik at vi kan tilby bedre varer for vårt publikum. Arne/Tone kjøper to nye vaffeljern som skal sikre oss kvaliteten og gi litt større vafler.

Tone kommer med en oppskrift som vi legger ut på hytteinstruksen.

 

SAK 7: DIVERSE

  • Ny brøyteavtale av veien: Østensvig, Nordby eller egeninnsats?  Morten innhenter anbud fra Østensvig og Nordby og for vår egen del vurderer vi å anskaffe oss et frontskjær til traktoren slik at vi også kan brøyte en del selv. Prisanslag 5.000 kroner.
  • Hva skjer hvis vår ATV ikke går lenger? Hva gjør vi?  Oddbjørn har kontakt med en som skal se litt nærmere på den etter drivvansker i det siste.
  • Oddbjørn/Morten skriver brev til kommunen om sti over Heiderød-jordene, som vi mener kommunen bør oppgradere. Dette vil bety en del positivt for oss ettersom tilfartsstien kommer direkte inn mot Venåshytta.
  • Nytt merkeprosjekt for bynære områder:
  • Halden kommune ønsker hjelp til å merke bynære stier fra sentrum og opp til Erte-Høiås, Venåsmarka der vi allerede har etablert en del stier og merking. Morten og Ingvar representerer Gimle, men også HSK og TFL er med. Første prosjekt i denne saken er merking av Scultzedalen.

Annet: Knut/Oddbjørn mener vi bør vurdere å kjøpe en henger med tipp (ca. 30.000 kr) hvis vi går med overskudd i år. Vi kommer tilbake til denne saken nærmere årsskiftet.

 

Neste styremøte : Mandag 28. november klokka 18

Morten (ref)