Siste nytt fra styret

Søndag 1.oktober er det hytteåpning og TIPPETRIM!
25. september 2023
Omtrent 80 gikk på de smale og myke stier i Venåsmarka
1. oktober 2023
Her er referat fra styremøte i Gimle IF
Tid og sted: Mandag 25. september 2023 klokka 18 på Venåshytta
Møtt: Dag, Knut, Oddbjørn, Tone, Britt Bjerring, Morten

SAK 1: ØKONOMI

a. Britt Bjerring gjorde en status på hvordan vårt nye regnskapssystem Tripletex fungerer og hvordan hun opplever det, og hun syntes det var et bra regnskapsprogram. Hun la fram en resultatrapport pr. 31.8. 2023, en balanserapport og en prosjektrapport. Jobben for henne framover nå blir å legge inn sammenlignbare tall fra i fjor. Vi får en ny rapport fra henne til styremøtet i november og justerer i mellomtiden noen poster på resultatregnskapet og prosjektregnskapet. Morten oversender en oversikt over hva som er innbetalt i medlemskontingent og treningsavgift. Vi kommer også å innkalle Britt på første styremøte over på nyåret, sammen med kontrollkomiteen, med tanke på regnskapet.
b. Tone ga oss en status på regnskapet og Bergvarmeprosjektet og utgifter knyttet til det, så langt. Vi har kontroll.

 

SAK 2: BERGVARMEPROSJEKTET

a. Knut ga oss en status pr. dags dato: Det er ferdig boret og vannledninger lagt inn i kjeller. Kjelleren er snart ferdig pusset opp. Det er fjernet alt av gammelt panel og gammel isolasjon, og isolert på nytt. Ny panel i taket er satt opp. Det pusset murer og støpt en isolert lecavegg på yttervegg. Nå gjenstår flislegging av gulvet og så skal det settes inn ny dør til kjelleren.
b. Fakturaer som tilhører Bergvarmeprosjektet føres som prosjekt 4.

 

SAK 3; HYTTEÅPNING

Status fra Morten: Åpning 1. oktober: Hyttevaktlister laget og sendt ut, varer kjøpt inn, prisliste justert, ipad og kortleser kontrollert, åpning vil bli annonsert i HA-kalender og på vår facebookside.
Morten undersøker muligheten for å få laget et nytt flagg med reklame for Venåshytta 90 år.

Hyttejubileet 2. juledag: Konkrete planer:

Gratis julekake med brun og gul ost, pepperkaker, saft og kaffe – ellers ordinære priser på kioskvarene – vaffel stekes men vi dropper purke.
Omvisning på hytta evt at folk kan finne veien selv ved at vi merker en løype inne på hytta.
Klokka 13: Kort info om hyttas utvikling fra 1933 og fram til i dag – bør skje fra store peisestue, da også maleriet, peisen og premieskapet bør omtales og vises, samt fortelle om Bergvarmeprosjektet. Samtidig bør alt vi har fått til utendørs promoteres: Lysløypa, akebakken, grillene med gratis ved, lavvo, gapahuk, trimløype, Tusenmeterskogen med gratis kart og klatrepark. Også våre bidragsytere bør nevnes da.
Eget skiltoppslag med våre bidragsytere bør vi sette opp enten ute eller inne på hytta.

 

SAK 4: BEFARINGSRAPPORT BRANNVESENET

Rapport fra Halden brannvesen etter befaring i sommer, etter ønske fra oss selv. Noen bemerkninger på vinduer og stiger i 2.etasje, som vi kommer til å se nærmere på utover høsten. Ellers ser det meste bra ut. Situasjonskart over etasjene må justeres noe, og det jobber Tor Hernes med.

 

SAK 5: HANDLINGPLAN 2024

Hva skal vi satse på av større prosjekter i 2024?
Forslag til Handlingsplan for 2024:
 1. Oppgradering av trimrom
Beskrivelse: Vi maler vegger og tak og skifter gulvbelegg.  Har vi økonomi til det så kjøper vi inn ny tredemølle, sykkel og benpress-apparat. Evt kjøpe brukt hvis vi ikke får støtte?
Økonomi: Det er søkt om penger fra Sparebankstiftelsen DnB på 270.000 kr.
 1. Venåsbakken:
Beskrivelse: Vi rydder unnarennet. Trær felles og steiner ryddes vekk. Vi setter opp infoplakat også nedenfor bakken.
EVT: Under forutsetning av at vi får støtte lager vi en treningstrapp av tre opp unnarennet. Treningstrapp kan bli et populært treningssted, som vi kan markedsføre. Dessuten får vi mer blest om bakken.
Økonomi: Vi søker penger fra en eller flere av våre sponsorer til planlagt trapp av tre.
 1. Prosjekt Fellesmerking av Venås – og Høyåsmarka
Beskrivelse: Stolper og skilt begynner å komme på plass. Det som gjenstår er en del av stolpene og skiltene som skal opp i stikryss, dessuten å merke løypene ihht nasjonal merkestandard – 5×15 cm i lys blått. Dessuten å kartlegge hvor det er behov for klopper og oppgradering av stier som inngår i prosjektet og bygge klopper.
Økonomi: Her har vi fått 320.000 kroner fra Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen i samarbeid med Halden skiklubb.
 1. Oppgradere resten av Kjøkkenløypa
Beskrivelse: Halve kjøkkenløypa er preparert strekningen fra Petras plass og over bakketoppen på vei mot Venåshytta. Vi må kjøre på mer pukk og flis og ordne klopp over bekken over bakketoppen.
Økonomi: Fra egen konto
 1. Gapahuken
 • Beskrivelse: Gapahuken trengs og vaskes og beises
 • Økonomi: Fra egen konto
 1. Lavvoen
Beskrivelse: Bør vaskes innvendig og utvendig, og trenger nok et strøk beis utvendig,  og kanskje sette inn noen plexiglassruter for å lysne opp innvendig, og så bør vi nok ha på plass en bedre pipeløsning.
Økonomi: Fra egen konto

 

SAK 6: DIVERSE

 • Fotball i Gimle IF? Vi har fått en forespørsel om Gimle ønsker å være med støtte et lag som skal begynne i 7.divisjon under Gimles navn. Vi har gjort to henvendelser til vedkommende som sendte oss en epost på det, men ikke fått svar. Dermed anser vi at dette ikke er reelt lenger.
 • Skal vi ha drakter på lager? Ikke ønskelig med lager, men vi kan sende ut en epost til alle der vi spør om noen har behov for å bestille. Responsen her vil avgjøre om vi kan be Trimtex å åpne bestillingsvinduet.
 • Invitasjon til info om Halden Arena: Det blir gitt info til klubbene 12.oktober i Kommunestyresalen og Bjørn Slåtterø møter fra Gimle IF.
 • Invitasjon til den store idrettshelgen 20.-21.okt: Hvordan rekruttere og inkludere er hovedtema de to dagene. Benjamin Strøm vil representere oss der.
 • Status valgverter: Vi stilte med 14 mann som verter. Det rapporteres om hyggelige opplegg i valglokalene og dette blir gode penger til klubben.
 • Status Idrettens dag – Benjamin og Lars Petter Herft representerte Gimle i Busterudparken. De rapporterer om god stemning og mange som tok kontakt med oss.
 • To søknader om penger sendt inn- til nye styrketreningsapparater 270.000 kr Gjensidigestiftelsen – Vi styrker ungdomssatsingen, og til Bergvarmeprosjektet 200.000 til Sparebankstiftelsen DnB – Grønt skifte på Venåshytta-
 • Arbeidsinstruks for utleieansvarlig: Dag jobber med saken og la fram et foreløpig utkast. Vi regner med å kunne se nærmere på denne og vedta på neste styremøte.
 • Status løypeprosjektet Venås-Høyåsmarka: dags dato er vi godt i gang med å sette ut stolper og skru på skilt på disse.
 • Stoppekran og stakeluke ved Bratner: Nå er stoppekran stakelukerør reparert etter at kommunens kantklipper ødela disse. Så har kommunen satt en sementring rundt, så de nå er beskyttet.
 • Lysløypa – felles slukking av lys for Gimle og HSK? – Ja vi satser på å fortsette å slukke løypa klokka 21, men gir folket en mulighet til å komme med innspill om de har sterke ønsker om at vi skal holde åpent til klokka 22.
 • Kjøring av skispor i samarbeid med Halden skiklubb: Vi har henvendt oss til HSK om de kan kjøre opp spor også i våre lysløyper med sin skimaskin, mot at vi kan hjelpe de med vår snøscooter hvis det skulle være behov. Venter fortsatt på svar.
 • Tom Brattli reviderer Gimles kart – hva med noe kompensasjon? Tom kommer til å få dekket sitt innkjøp av en tegnepad han bruker i sitt arbeid.

 

Neste styremøte: Mandag 23. oktober kl 18

 

Morten (ref)