Skisesongen er i gang – Vennligst ikke gå på beina i lysløypene!

Årsmøte Gimle IF – Mandag 18 mars kl. 1800 på Venåshytta
31. januar 2019
TIPPETRIM 10.febr. ER AVLYST !
5. februar 2019

Nå er snøen her og det blir som vanlig preparert skispor i lysløypene!

Vi henstiller publikum til å finne alternative traseer for ferdsel til fots, så lenge det er preparert skiløyper!

 

Gimle IF vil presisere det samme som vi skrev om denne saken i fjor vinter:

Gimle IF leier areal til lysløypene fra Grunneier. Gimle IF har da råderett over disse løypene og er definert som «bruker» av arealet..

Friluftsloven (LOV-1957-06-28-16) sier:
«Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.»

«Bruker» av arealet er da etter loven Gimle IF.

Så NEI – man kan ikke gå til fots, ri, sykle eller gjøre andre ting som ødelegger løypene. (…utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe. som det skrives I loven)

Gimle IF har, rett til å bortvise personer som ødelegger løypene.

 

Det er kun få uker i året det er skiføre – og I den lille perioden må publikum finne seg I å benytte veier eller stier utenom lysløypene til sin ferdsel uten ski på beina!