Styremøte i Gimle IF

Vi inviterer til o-kurs på Venås
5. april 2022
Flotte turtilbud lanseres nå!
8. april 2022

Klubba til Gimle IF

Her er referat fra siste styremøte:

Styremøte i Gimle IF

Sted og tid: Venåshytta mandag 4. april 2022 klokka 19.30

Møtt: Knut, Oddbjørn, Dag og Morten. Veronika meldte avbud.

Saker til behandling:

 1. Økonomi
 2. med fokus på strømutgiftene – hva gjør vi av ulike tiltak for å redusere disse?

Vi diskuterte å slå av lysløypa men bestemte å vente til etter påske med å ta endelig beslutning. Vi jobber videre med sparetiltak på hytta.

Vi slår av lysløypa en kveld for å sjekke hva som skjer- unormalt høyt forbruk i mars. 1777 kw, mens januar ga 1474 kw og februar 1503. Strømbruken på hytta ser mer normal ut, med en nedgang fra januar og februar på hhv: 5827, 4810 og 4544 kw.

 1. Hva får vi i støtte?

Strømstøtteordningen gjennom kommunen har vi fått positivt svar fra og estimert tall for desember 2021 tom mars 2022 kan gi oss en støtte på 11.925 kroner. Vi har i samme tidsrom betalt 42.646 kr, altså en dekning på 28 prosent bare. I tillegg har vi betalt 9.300 kroner i nettleie for samme periode. Altså totalt 51.946 for desember tom februar.

 

 1. Kan vi få støtte fra kommunen?

Morten har vært på årsmøtet i Halden idrettsråd  og der ble det opplyst at rådet jobber med å få kommunen til å sette av 1 million kroner til klubber med egne anlegg. Vi tok opp spørsmålet om mulig ekstraordinær dekning for lysløypene, og vi kommer til å bli invitert til en politisk samtale for å legge fram vårt syn i saken.

 1. Prosjektføring i regnskapet – vi ser på uttalelsen fra kontrollkomiteen fra årsmøtet

Vi har to prosjekter gående, Akebakken og Tusenmeterskogen. Dag tar kontakt med Siffer for å prøve å få til at disse to prosjektene utstyres slik at vi lettere kan se hvordan regnskapet er til en hver tid.

 

 1. Handlingsplanen
 • Vi tar opp den igjen og bestemmer oss for hva vi først og fremst skal satse på i 2022, men også se på planen fram mot 2026.

Tusenmeterskogen, kurs i kart og kompass og lage en flyer for å promotere Gimle ligger inne for 2022. Tusenmeterskogen er godt i gang. Kurs i kart og kompass skal vi ha 28.4 og 30.4. Flyer venter vi med til høsten.

På anleggsiden starter Morten med å hente inn anbud på treningsapparater til trimløype i 1-kilometeren, pluss grunnarbeider for lysløypa og to parkeringsplasser for handikappede. Vi satser på å tilrettelegge anlegget for handikappede.

Morten har søkt om 30.000 kroner til oppgraderings av lavvoen av Amediastiftelsen. Får vi de pengene setter vi inn plexiglass i deler av lavvoen og kjøper inn røyksamler med pipe. Vi får svar på denne søknaden i mai.

 

 1. Hytta
 • Utleie og kiosken – status

Utleie: Ser bra ut i april, mai og juni med mange helger utleid. Dessuten ønsker flere skoleklasser overnatting.

Kiosk: Her må vi ta en nærmere analyse av kiosksalget før vi konkluderer.

 

 • Kari har bedt om avløsning for utleiejobben – kan vi finne noen nye?

Vi har ingen spesielle kandidater, men alle går i tenkeboksen for å prøve å finne noen.

 

 1. Diverse saker og info om:
 • Friidrettsgruppa vokser:

Vi har fått flere innmeldelser i det siste av sterke løpere som vil løpe for Gimle IF. Etter at vi meldte oss inn i friidrettsforbundet har fire løpere meldt seg inn, pluss Victor Borge Svendsen som nå leder friidrettsgruppa. Etter at han har løpt Rotherdam maraton skal han og Morten møtes for å legge en plan for videre satsing og mulige fellestreninger fra Venås.

 • O-kurs 28. april og 30. april:

Til nå er ni påmeldt – vi setter frist 19. april og så møtes Knut, Dag og Morten den 21. april for å legge siste hånd på verket. Vi har markedsført oss på faceboook og Gimles hjemmeside og kommer til å markedsføre oss også på TUR-O Halden sin facebokkside.

 • Stolpejakten:

Vi skal sette ut 45 poster i Venåsmarka og på Stenrød. Morten og Ingvar ordner utsettingen i Venåsmarka, Tore på Stenrød. Oppstart 9. april – gratis kart vil bli lagt i postkassa på Venås og så skal vi promotere det hele på facebook.

 • Fellesmerkegruppa – status:

Morten og Ingvar møter for Gimle- Vi har kommet så langt at vi har bestemt å skilte 69 stikryss i Venås-Høiåsmarka. Vi skal trykke eget kart og merke ensartet. Vi skal søke penger til prosjektet. Nå jobbes det med grunneiere.

 • Skal vi kjøpe inn en kantskjærer? Oddbjørn kommer med info og pris:

Koster rundt 30-40.000 kroner. Morten spør en av sponsorene om de vil sponse prosjektet med et engangsbeløp mot at de promoteres hos oss under mottoet: Holder løypene i marka åpne for turgåing.

 • Jubileumsboka:

Roger Prang er godt i gang med skriving og gjennomgang av gamle dokumenter og skriv. Vi har etablert et kontor for han i klubbrommet på Venås, som nå er avlåst for dette prosjektet. Det er søkt om midler hos Berg sparebank. De skal ha styremøte 28. april og da får vi svar etter dette.

 • Kan vi få Spillemidler til lysløypa og trimløypa?

Vi har søkt om spillemidler for oppgradering av lysløypa og for treningsapparater i trimløypa i 1-kilometeren. Etter mange runder har Viken fylke godkjent søknaden vår og godkjent beløp for begge anlegg er 212.000 kroner. Tildelingen skjer i juni av fylkeskommunen. Hvis vi får tildeling for 2022 kan vi søke om inntil 85 prosent av tildelte midler når arbeidet er startet opp. Halden kommune mener at det kan utbetales deltilskudd selv om trimløypa ikke er påbegynt, da lysløypa er ferdig. Hele summen vil ikke bli utbetalt før trimløypa er ferdig, regnskapet er sendt inn og godkjent.

 • Vi har fått flere nye sponsorer:

Martin Glomsrød har jobbet godt og skaffet oss fire nye sponsorer i starten av 2022:

Det er Jensen og Scheele Auto AS, AF Bygg Østfold og PEAB som alle sponsor oss med 10.000 kroner i året og en avtale på to år. I tillegg har vi fått med av Tømrermester Magne H Karlsen AS som sponsor oss med 5.000 kr i året i to år. Dette er vi svært glade for.

 

Morten (ref)