Supert Akeføre på Venås!

MANDAGSTUR. NR.5 2016. 29.febr.
21. februar 2016
MANDAGSTUR NR.6 2016. 14.mars.
7. mars 2016

AKEBAKKEN ER FULL AV SNØ – og det er lys i bakken til kl. 2300.

Kom dere ut på tur!