TIPPETRIM søndag 10.nov.

MANDAGSTUR NR.17 2019. 4.nov.
29. oktober 2019
MANDAGSTUR NR.18 2019. 18.nov.
11. november 2019

Gimle IF prøver etter beste evne å holde både de brede og de smale stier i Venåsmarka i noenlunde god skikk. Når vi arrangerer tippetrim ønsker vi å vise vei på stier som de aller fleste overser på sine turer i marka. Som eneste tippetrim i distriktet lager vi ny runde til hvert arrangement. Ypperlig for både for eldre og yngre turgåere, 3 til 4 km.Start på Venås 10.30 – 13.30. 20kr pr.kupong. Tenk på fottøy! Hytta er åpen.            Alle ønskes velkommen til søndagstur!

Lørdag kl. 15.30:  LØYPA ER LAGT UT. DET ER INGEN PROBLEMER Å GÅ SØNDAGSTUR I VENÅSMARKA. GODT FOTTØY ER VIKTIG Å HUSKE PÅ.                Fortsatt velkommen til søndagstur!