TIPPETRIM søndag 9.november.

MANDAGSTUR NR.20 2018. 3.des.
26. november 2018
MANDAGSTUR NR.21 2018. 17.des.
10. desember 2018

Desember – tippetrimmen er klar. Selv om desember er en travel måned tror vi at de fleste vil ha godt av en runde på de myke og smale stier i Venåsmarka. Merkebåndene vil lede til steder der altfor mange tror at det ikke er mulig å gå seg en tur.                         Løypa er litt over 3 km lang. Spørsmålene er som vanlig av ymse slag, men det må nok forventes at en del av dem har relasjon til den forestående høytid.                                    Tippelappene koster 20 kr og kan kjøpes på Venåshyttas veranda mellom kl 10.30 og 13.30. Hytta er selvsagt åpen for servering.                                                                             Gimle IF ønsker alle velkommen til skogs!

For eventuelle tvilere: LØYPA ER LAGT UT. Det er områder med 1 cm eller 2 med snø. Mange steder er det helt bart. Beste råd å gi er å ha godt fottøy!!!

Fortsatt velkommen til skogs!!