To nye æresmedlemmer i Gimle IF

TIPPETRIM PÅ VENÅS søndag 12.mars
7. mars 2023
VELLYKKET SESONGAVSLUTNING FOR TIPPETRIMMEN
12. mars 2023

Under årsmøtet mandag 6. mars ble Oddbjørn Gresholt og Knut Vingerhagen hedret med hvert sitt æresmedlemskap, og det betyr at klubben nå har 19 æresmedlemmer. 10 av dem er gått bort.

Gresholt og Vingerhagen ble hedret for sitt mangeårige dugnadsarbeid for klubben, og er fortsatt meget sentrale i klubbens virksomhet. Begge sitter i styret og begge er tidligere tildelt Gimle-gutten, også det et hedersbevis for godt arbeid.

Også andre av medlemmene fikk hederlig omtale og blomster. Veronika Pedersen trer ut av styret etter to år som innkjøpssjef. Trygve Fosse ble hedret for alt det han bidrar med i klubbens daglige drift og er uten tvil klubbens store ildsjel.

Camilla Bønøgård er Haldens løperdronning på langdistanser og som rimelig nytt Gimle-medlem har hun skaffet klubben mye heder og ære ved sine flotte prestasjoner i 2022. Blant annet løp hun København Maraton på tiden 2:44.19, som også er Halden-rekord for damer på den distansen.

Victor Borge Svendsen ble også takket med blomster for sitt gode engasjement og sitt løpetalent. Etter at han ble medlem av Gimle, har mange gode langløpere valgt å melde seg inn i klubben og trene sammen under Gimles farger. Det blir et spennende år i 2023, hva denne nye løpergruppa vil bety for klubbens videre utvikling.

Det var 29 som deltok på klubbens årsmøte og de fikk høre om en klubb som klarer seg godt økonomisk takket være alle sponsorer og gavegivere, men også at Venåshytta har blitt veldig populær å leie. Alt dette skaffer klubben midler til å holde en sunn drift. Regnskapet for 2022 viser et overskudd på 214.000 kroner.

Klubben har flere store prosjekter på gang. En ny trimløype med faste apparater er i ferd med å bygges opp i den såkalte 1-kilometeren på Venås. Hytta fyller 90 år i år og styret skal prøve å sikre en god måte å varme opp hytta på, som er bærekraftig over tid. Dessuten står andre nødvendige gjøremål for å ta vare på hytta, for tur.

Følgende styre ble valgt:

Leder: Morten Paulsen

Nestleder: Dag Borge Svendsen

Styremedlemmer: Tone Albinson, Knut Vingerhagen og Oddbjørn Gresholt, og vara til styret: Benjamin Strøm.

Her er saksliste med årsberetning fra årsmøtet, godkjent og signert regnskap og signert protokoll:

Saksliste til årsmøte i Gimle IF

protokoll signert årsmøte

signert regnskap 2022