Oppdatert Funksjonærliste Nordeajogg er lagt ut.

Oppdatert liste er nå lagt ut.