Store Bjørnemyr imponerte oss igjen

Tippetrimmen samlet rundt 70 deltakere
2. oktober 2022
Det skal hugges i Venåsskogen
4. oktober 2022
MANDAGSTUR NR.14 2022. Tur-referat:
Det er ikke mye som er vakrere enn en solskinnsdag ute i naturen i begynnelsen av oktober. Så da Yr noen dager i forveien bestemte seg for en solskinnsdag 3.okt.,var det bare å glede seg.
Det er ikke mer enn 6 uker siden forrige mandagstur i Høiåsmarka, men der er det så fint å gå at det ikke byr på problemer med en ny tur allerede nå. Dessuten gikk vi denne gang på helt andre stier enn sist.
At folket som bor på Asakåsen er ivrige skogstur-gåere er tydelig å merke på økningen av nye tråkk i denne del av marka, og det takker vi for, at de er med på å gjøre turene mer spennende.
Dessverre er mange av stiene ikke med på noen kart. Riktignok er ikke alle brede og store, men de er tydelige. Tegnet for liten og ikke så tydelig sti må ikke glemmes av nåtidens karttegnere!
Parkering ved bommen på Høiåsveien er et utmerket startsted for turer i Høiåsmakkas sørøstre hjørne.
Vi startet i retning mot Kumyra. Fra den lille kloppen der vi traff på blåmerket sti er det en utmerket og tydelig sti over åsen vest for Store Bjørnemyr og Tistemyr. Den er både mer spennende og flottere enn blåmerket sti litt mot øst.
Da Domsdalstenen kom til syne dreide vi nordover i draget mot «kongen av myrer» i dette området: Store Bjørnemyr Den er flott å skue både fra sør og øst.
Vi la inn en liten runde rundt Lille Bjørnemyr. Det er også en tur det er verdt å ta med. Ikke noe tydelig tråkk sørover åsen, men der er åpent og lettgått. Det er også mulig å følge et tråkk langs vestsiden av Lille Bjørnemyr. Felles for åsene i denne del av marka er at det er mye berg i dagen på dem og derfor lette å bevege seg på.
På vei nordover igjen passerte vi to husmannslasser. Opplysninger om både Blokkemyr søndre og – nordre er på plass takket være historielaget Berg, Rokke, Asak. Vi dro så opp til stien der vi hadde vært en stund tidligere for å følge Store Bjørnemyrs østside. Et par flotte steder som egner seg godt for pauser der.
Borte ved Seterklev har det vært en del hogst som strekker seg nordvestover mot stien. Men vi skulle ikke langt opp i lia før terrenget ble slik vi ønsker det. Flott sti nordover mot den gulmerka Mørkløypa.
Blytjern ha blitt den selvsagte plass for rast på disse trakter. Vi valgte litt annerledes i dag og dro ut til en bra plass ved Blytjernbekken. Det er ikke store farten på den der den bukter seg fram gjennom myrlandskapet. Bålet ble tent for første gang denne høsten og det var godt å se.
Håper på mange bålstunder utover høst og vinter. Skaukaffen vi hadde gledet oss til ble utsatt for en tragisk hendelse og endte i mosen denne gang.
«Hjemoverturen» ble lagt til kjente stier sørover mot Kumyra. For de som ikke har vært i traktene på en stund er det nye utsikter langs en bra lang strekning. Ved Kumyra kom vi inn på en «repetisjonssti» (dog i motsatt retning) før vi dro opp mot Bergmannsræva og tok den mer og mer populære stien over åsen fram mot P.
Skyfri himmel, selvfølgelig sol, 7/8 grader ved start, 15/16 ved avslutning. 10 glade vandrere dro fornøyde hjem etter knappe 9 km og vel 4 t med flotte høstopplevelser!