Det skal hugges i Venåsskogen

Store Bjørnemyr imponerte oss igjen
4. oktober 2022
Mandagsturen til Sverige
10. oktober 2022

Grunneier Bernt-Henrik Hansen har planer om å hugge deler av skogen på sletta sørvest for Venåshytta.

Området som skal hogges, en eller annen gang i perioden oktober – februar,  er skravert med rutenett og ringet inn med rød/hvit stiplet linje på bildet som er vedlagt.

Grunneieren sier det er helt nødvendig å hogge denne skogen nå om han skal ta vare på trærne som tømmerressurs.

Skogen er hogstmoden – det er observert noe råte og noen trær er allerede døde som følge av barkebilleangrep, forteller han.