Mandagsturen til Sverige

Det skal hugges i Venåsskogen
4. oktober 2022
Tur-o-avslutning på Venåshytta
15. oktober 2022

MANDAGSTUR NR.15. 2022. 17.oktober:

Etter et langt fravær prøver på nytt å legge svensk turterreng under turstøvlene våre, og vi starter med en gammel kjenning: Terrenget rundt hytta til Idefjordens SK.

Vi vil komme i kontakt med steder som Kasen, Mørkemossen, Dragonkullen og mange flere.

Det er et stort nettverk med stier og tråkk i området vi kan velge fra: Skiløyper, refleksbaner, Kyststi og mange umerkete stier og tråkk. Ut fra dette skal vi få til en bra runde.

Samling på Coop/Næridsrød kl. 10.00. Vi fyller opp biler og kjører felles.

Dersom det er interesse for det kan vi stoppe ved svensk side av Svinesundbroen og ta en snartur til Sundsborg som var leirsted for Karl XII i 1718.

Mat, drikke og noen kubber i sekken.

Vel møtt !