Åpner for barne- og ungdomsidretten i Halden

Hytteåpning og årsmøte utsettes
13. august 2020
Vi starter opp trening for barn, ungdom og foreldre igjen
17. august 2020

Halden idrettsråd kommer søndag kveld (16.8.20) med følgende melding til idrettsklubbene i Halden:

I samråd med Kjersti Gjøsund, Kommuneoverlege i Halden, gir Halden Idrettsråd følgende oppdaterte retningslinjer til idretten i Halden:

 

  1. Vi åpner for barne- og ungdoms-idretten i Halden kommune fra og med mandag førstkommende uke, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Det kan vi gjøre, fordi vi ikke har NY UKJENT smitte i Halden.

 

  1. Det er økende smitte generelt i samfunnet, og fordi vi ser at smitten flytter seg over kommunegrensene, så er det SVÆRT VIKTIG at vi fortsetter med alle smitteverntiltak.

 

  1. Målet er at vi skal kunne ha barne- og ungdoms-idretten åpen i størst mulig grad. Dersom det oppstår lokal smitte, må vi stenge ned igjen.

Dette er en situasjon som etter stor sannsynlighet vil prege samfunnet over en lengre periode fremover; at vi kan komme i den situasjonen at vi må stenge ned i perioder, dersom det oppstår smitte, for så å kunne åpne igjen når vi har kontroll på smitten.

 

 

Alle klubber og lag skal

 

  1. Følge retningslinjer gitt av sine respektive særforbund
  2. Dersom slike retningslinjer ikke foreligger, skal dere følge retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.
  3. Dersom ny smitte oppstår i Halden Kommune, vil lokale råd og pålegg være gjeldende.

 

 

Det oppfordres til at alle følger de beskjeder og råd som gis av de ansvarlige i forbindelse med idrettsaktivitetene i klubbene og lagene.

Sammen kan vi optimalisere forholdene for barna og ungdommene våre, ved å tenke igjennom hvor mange vi har som nærkontakter, hvor mange aktiviteter vi deltar på, og hvordan vi organiserer hverdagen vår i forhold til å utsette oss selv og de nær oss for potensiell smitte.

Er vi flinke med smittevern, vil vi ha gode aktivitetstilbud til de unge.

 

Dersom det er konkrete spørsmål og utfordringer, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på det, så skal vi bistå med svar og støtte i dette arbeidet.

All kontakt til kommunen koordineres via Halden Idrettsråd.

 

Vi håper på en god dugnad sammen med dere for å kunne gi barn og unge gode tilbud fremover.

Lykke til!

 

Halden Idrettsråd