Hytteåpning og årsmøte utsettes

MANDAGSTUR NR. 13 2020. 24.aug.
12. august 2020
Åpner for barne- og ungdomsidretten i Halden
16. august 2020

Styret bestemte på siste styremøte at det ikke blir hytteåpning den 30. august som vi hadde planer om, men slik det ser ut nå blir hytteåpningen 25. oktober. Årsmøtet som skulle vært avholdt 14. september er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er den økte covid-19-smitten i Halden.

Her er et kortfattet referat fra styremøtet den 11. august:

Venåsdagen og åpning av hytta

Meningen var å åpne hytta 30. august med tippetrim og åpen dag-arrangement, men styret besluttet å flytte hytteåpning til 25. oktober og avlyse åpen dag.

Årsaken er at smitten av coved-19 øker i Halden og vi risikerer ikke å påføre våre kunder eller egne hyttevakter økt risiko for smitte. Dessuten gjør klubbene som har turhytter det likt nå, med åpning etter høstferien. HSK, TTIF og TFL har vi snakket med og vi er alle enige i at vi venter til etter høstferien med å åpne. At Gimle åpner såpass sent er også fordi vi har leid ut hytta tre søndager i oktober.

Når hytta åpner må vi ha fokus på å merke avstander rundt disken og gulvet, ha antibac til å rengjøre bord og disk og toaletter jevnlig. Hyttevaktene er satt opp med en del flere folk pr. vakt av hensyn til dette. En av vaktmannskapet bør ha ansvar for renhold å påse at folk følger smittevernreglene.

Vi skal også lage plakater både utenfor og inne i hytta der folk blir minnet på smittereglene. Vi skal ha antibac for publikum ved inngang og ved disk og på toalett. Vi skal også lage en smittevernsinstruks til hyttevaktene slik at de forholder seg likt til dette.

Det er også laget et ÅPEN- skilt som skal settes opp av vaktene hver gang hytta er søndagsåpen, ved oppkjørselen til Venåshytta fra hovedveien for å markedsføre oss enda bedre.

Infobrev til medlemmene

Et infobrev til medlemmene er nå i ferd med å havne i postkassene. Brevet inneholder info om hva Gimle IF driver med om dagen og planer framover. Her er også en oppfordring til medlemmene å betale inn medlemskontingent og det er også et eget vedlegg for de som har lyst til å sikre seg en stolpe i lysløypa på Venås. Så langt har interessen for å eie en stolpe vært bra og flere av de som har eid en stolpe har fornyet. Dessuten er det flere som er nye eiere. Nå får alle medlemmer en mulighet til eierskap og dessuten bidra med viktige kroner i kassa til Gimle. Det koster mye å drifte hytta og det koster mye å vedlikeholde løypene. Så disse pengene kommer godt med.

Sponsoravtale med Berg sparebank

Vi er nå i ferd med å sikre oss en sponsoravtale med Berg sparebank, en såkalt kaffe- og vaffelavtale. Den går kort ut på at vi selger kaffe og vafler til 10 kroner stykk- altså halv pris- og for dette betaler banken oss 20.000 kroner pr år i to år. Avtalen kan vi søke å forlenge etter disse to åra. Vi reklamerer for avtalen på hytta og på vår facebookside når søndagsvaktene er i gang og regner med at dette blir populært. Kanskje vil det øke belegget på hytta og føre med seg mersalg. Det er lov å håpe.

Årsmøte

Styret bestemte at vi utsetter ordinært årsmøtet som skulle vært avholdt 14. september, på ubestemt tid. Vi skal ha et nytt styremøte 1. september og kanskje blir det fastsatt en ny dato da. Det er situasjonen med økt smitte som har ført til dette at vi utsetter. Når vi kommer så langt at vi bestemmer en dato for årsmøte vil dette bli annonsert i HA en måned før og lagt ut på vår hjemmeside gimle-if-no.

Åpne for innendørs trening- dusj?

Det blir ikke aktuelt å åpne for innendørstrening, verken på Venås eller på Gimle skole slik situasjonen er nå. Heller ikke dusj og badstue på Venås. Damegruppa og joggegruppa til Trygve må trene ute, men kjøkken og peisestue kan benyttes bare avstand og renhold opprettholdes. Også gruppa til Mia, Tore og Bjørn Slåtterø må trene ute foreløpig.

Diverse

Veien og lysløypa skal oppgraderes av Grimsrud AS og de har lovt å starte jobben i september. Pengene til denne jobben vil ikke bli belastet Gimles konto men er gaver vi har fått etter iherdig søknad fra ulike aktører. Det er Sparebank1Stiftelsen Halden, Berg Sparebank, Sparebank1 Østfold Akershus og DNB Gjensidigestiftelsen som har gitt oss disse gavene.

I tillegg er en ny grillplass på plass bak hytta, takket være midler fra Amedia, via Halden Arbeiderblad.

Fredriksten Rotary er i ferd med å fornye den overbygde grillen for oss, som vi er svært takknemlige for.

Monsternett sponser oss med gratis nettleie på hytta og denne avtalen er bekreftet forlenget. De får nå et skilt på vår sponsortavle.

Dessverre vil ikke Bygdeservice brøyte og strø Venåsveien for oss lenger og vi må finne en ny aktør.