Åpning av hytta og nye drakter på gang

Tur til Saghytta og Guttersrødåsen
21. september 2021
Søndag åpner vi Venåshytta
23. september 2021

Klubba til Gimle IF

Søndag 26. september 2021 kan vi endelig åpne hytta igjen for publikum på søndager.

I år har vi fått til en kaffe- og vaffelavtale med Berg Sparebank som gjør at vi kan selge varene billigere enn normalt. 

Alle søndagsvakter skal ha fått en epost eller at brev om når vedkommende har vakt.

Se her er lista: Hyttevaktlista 2021-2022

Ellers har vi hatt styremøte og kanskje den største saken derfra er at vi nå er ferd med å spikre en avtale om nye Gimle-drakter. Les referatet fra styremøtet her: 

Styremøte i Gimle IF

Dato: 20. september 2021 på Venåshytta kl 18

Møtt: Knut, Dag og Morten

Oddbjørn og Veronika meldt forfall

Saker:

 1. Nye drakter

Victor Borge Svendsen la fram forslag til nye drakter for klubben, etter at han selv tok initiativ til det.

Både Trimtex og Noname har blitt kontaktet og vi er mest fornøyd med Trimtex, som vi kommer til å velge. Et enstemmig styre gikk for det. Victor får i oppdrag fra styret og be om noen prøver på jakker, bukser og t-trøyer, slik at klubbens medlemmer for se og prøve. Vi kommer til å sende ut epost-info til alle når vi kommer så langt og trolig innkalle til et medlemsmøte der de som vil kan prøve før bestilling. Drakene kommer til å ha våre sponsorer i front. Kommer det flere kan vi justere underveis. Vi kommer til å velge ut to jakker, bukser, o-trøyer, o-bukser og t-trøyer og så kan medlemmene selv bestemme hva de ønsker å bestille innenfor dette sortimentet. Styret har bedt Victor å komme med forslag på hva vi skal ha i sortimentet. Poenget blir at medlemmene kan bestille dette på nett selv, for da slipper klubben å sitte med stort lager av drakter.

 

 1. Økonomi

Status pr. 31.8 2021: Vi har fortsatt kontroll og årsaken til at vi nå har mye på konto er at vi ikke har betalt for arbeidene på hytta ennå og at vi også skal ut med en del i forbindelse med Prosjekt Tusenmeterskogen. Begge disse jobbene har vi fått penger til, totalt 290.000 kroner.

Knut mente: Når vi kommer til desembermøtet må vi ha fokus på avskrivninger av våre anlegg slik at regnskapene stemmer bedre med virkligheten.

 1. Åpning av hytta

Vi åpner hytta for sesongen 26. september og jobber med siste innspurt på å kjøpe inn nødvendige varer til kiosken og nødvendig smittevernutstyr. Dag og Veronika overtar midlertidig rollen som innkjøpssjef mens Arne K er syk. Vi handler på Rema 1000 på Brødløs. Purkene kan også handles der, men denne gang er de bestilt hos Motz med 30 prosents rabatt.

Vi har kjøpt inn Antibac- pumpekanner som vi skal ha på alle bord.

Vi har kjøpt inn automatdispenser som skal stå utenfor inngangsdøra.

Nye priser på kioskvarer er lagt inn på ipaden

Vi dropper små skilt på bordene og setter opp prisliste ved disken.

Smittevernskriv til hyttevaktene er laget og slås opp på kjøkkenet.

Smitteverninfo ved inngangsdøra

Smittevernskriv legges på hvert bord slik at alle som handler vet hva slags regler vi har på Venås.

Husk Kaffe-Vaffelavtaleskilt i garderoben må settes ut nedenfor trappa ute før hytteåpning.

Husk å henge opp åpen-skilt på veiskiltet nede ved Asakveien.

Vi dropper annonse i HA men legger ut på facebook og i HA-kalenderen. På Facebook fokuserer vi på vaffel- og kaffeavtalen.

 

 1. Tiltaksplan 2022-2026

Alle i styret må gå gjennom forslaget som vi tok til oss på siste årsmøte og som ble sendt ut ved innkallingen til dette møtet, og på neste styremøte skal vi se nærmere på hva slags plan vi lager for klubben framover.

 

 1. Søknader om spillemidler anlegg

Det er nå søkt om spillemidler for ledlysbyttet i lysløypa og innen fristen 24. september vil vi også søke om penger til nærmiljøanlegg (treningsapparater) i 1-kilometeren. Morten sender søknader.

 

 1. Felles merking av Venås og Høiåsmarka

Vi har hatt møte med Halden skiklubb og Hans Jan Bjerkeli om et nytt merkeprosjekt for felles merking av Venås- og Høiåsmarka. Det kommer til å bli opprettet en prosjektgruppe, vi kommer til å foreslå Ingvar og Morten fra Gimle og at også to fra Halden skiklubb bør sitte i ei slik gruppe.

Meningen er å merke løypene med lik utseende på skilt a la de vi har i Store og Lille Venåsrunden. Hans Jan Bjerkeli har jobbet med det samme i Ertemarka og fra han fikk vi mange gode forslag vi tar med oss videre.

 1. Diverse
 • Hjelp til å starte rekruttering av barn? Morten tar kontakt med Idrettslinja i Halden og hører om det går an å få hjelp til å starte opp et lite aktivitetstilbud for barn og unge på sikt.
 • Brev til Halden Cykleklubb om bruk av Venåsmarka til sykling? – Morten ringer leder i sykkelklubben. Brev kan virke vel sterkt. Bakgrunnen er at noen her i klubben mener at løypene ødelegges og slites på grunn av mye sykling utenfor lysløypene.
 • Brøyte/strø/ skrapeavtale veien til hytta – Vi har fått et forslag fra Geir Ove Østensvig på Gjernes gård, men han vil helst ikke kjøre den siste bakken opp til hytta. Knut undersøker med de som måker ved Asak kirke, Morten undersøker med hvem som måker Høiåsveien.
 • Dag tar kontakt med AF-gruppen og hører om muligheter for at de kan bli med på å sponse brøytinga og strøinga opp til hytta.
 • Oppstart treninger inne og bruk av badstuer og dusjer – vi ta sikte på normal drift etter høstferien.
 • Diverse møter på gang i regi av HIR:
 • Dag blir med på Høstkonferansen oktober og så melder han seg på Miljøkontaktmøte 27. september i regi av Halden idrettsråd.
 • Dag tar kontakt med Siffer for å formalisere avtalen vi har med dem og finne ut når Siffer kan kreve ekstra betalt ut over fastprisavtalen.
 • 11 av de nye LED-armaturene i lysløypa virker ikke og onsdag 22.9 kommer Riis og ser på problemet, sammen med Arne A som har leid lift fra Sørby.
 • Neste styremøte: Mandag 25. oktober kl 18 på Venås.

Morten (ref)