Tur til Saghytta og Guttersrødåsen

Mandagstur til Sarpsborg
12. september 2021
Åpning av hytta og nye drakter på gang
21. september 2021
Her et turreferat fra MANDAGSTUR NR.10 2021:
Tur nr. 276 er historie. Den ble lagt til grenseområdet Halden/Sarpsborg helt nordvest i Halden. Parkering hadde vi noen få hundre meter før Guttersrødkasa. Derfra gikk 12 spreke Gimle-karer ned til broen over Guttersrødelven helt sør i sjøen Langen.
Vi har snakket om det flere ganger; vannets underlige vei fram til havet der oppe i Rokke. Noen få kilometer mot øst renner alt vann sørover, men der vi sto på broen var vannets vei nordover. Raet sør i Rokke stenger for alt vann som prøver å finne korteste vei til havet.
Fjerdingene, som distriktet der oppe kalles, ble forlatt og vi skrittet inn i et skogsområde som skjebringene gjerne benevner som Fjella. Det avgrenses av Bergsjøen, Guttersrødelven, Langen, Børtevann, Oppsjø og Tvetervann. Grisgrendt og stort sett villmark er det som møter oss.
Eiendomsbesittere er stort sett bønder på begge sider av Rokkeveien fra Rokkesletta vest og til Tveter. En gang har det vært i statens (kirkens) eie. I Skjeberg gikk området en gang i tiden under benevnelsen » den delen av bygda Gud glømte «. I dag ser vi på det som et » gudbenådet » turområde.
På vår ferd nordover fra broen hadde vi stedvis kontakt med den lange innsjøen Langen fram til Saghyttbekken. Der traff vi fort på speiderhytten Langos tilhørende Rolvsøyspeiderne. Spennende plass med bl.a. ganske ny gapahuk.
Ved Saghyttbekken kom de første sagene i gang på midten av 1600-tallet og virksomheten holdt seg helt fram til 1920-årene.
Saghytta ble til i 1805 eller -06 og tjente som sagarbeiderbolig like til 1923. Kjøpmann Hans Olsen i Sarpsborg kjøpte den nedslitte hytta i 1927 og har siden vært i familiens eie. I dag er stedet en riktig perle helt sør i Saghyttskogen.
Ferden videre gikk via Grøvle (gryfla: stenet, ujevnt sted) og Grøvletjern fram til Grinerødveien som vi fulgte til litt forbi Brodalskasa. Da startet oppstigning til Brodalsåsen som viste seg å være en aldeles nydelig «vandringsås» fram til gruven helt i sør. Derfra fulgte vi gammel vei fram til jordet og en gapahuk som ønsket oss velkommen. Siden klokken var slagen for lunsjtid, tok vi en god stopp der.
Siden passerte vi restene av småbruket/husmannsplassen Brodal, nevnt så langt tilbake som 1712. Navnet henspeiler på at sumpige områder der ble bro- eller stokkelagt for å komme bedre fram. Fra ruinene går det en nydelig liten sti rett sørover i retning mot Guttersrødåsen, Nok en ås som det bare er ren nytelse å bevege seg på.
Fra toppen dreide vi nordøstover, krysset Revedalen, passerte gammel gruve og kom inn i et område som var noe mer rufsete enn det vi hadde gått i tidligere. Med flere kyndige kartlesere kom vi oss «velberget» gjennom det og søkte nedover mot vassdraget. Grei sti nordover mot broen og fram til P. Studerer dere kartet ser dere at vi var innom noen av tur-o-postene som Tur-O-Halden har lagt ut i år. Dette var en gest til noen av turdeltakerne som ikke rakk å få med seg postene før sesongslutt 19.sept.
Takk til alle for en flott vandring i et område vi haldensere ikke benytter så ofte.
Neste tur – 4.10.- blir det nok sesongens første bål!
PS. I S.Syversens Fjellabok kan du lese mer om området. Bl.a om Saghytta.