Årsmøtepapirer klare!

MANDAGSTUR NR. 4 2015. 16.febr.
8. februar 2015
MANDAGSTUR NR.5 2015. 2.mars.
22. februar 2015

Da er årsmøtepapirene klare og medlemmer som ønsker å få en kopi før årsmøtet kan sende en melding til post@gimle-if.no og be om disse enten elektronisk eller på papir.

Man kan også sende en sms eller ringe til Per Øyvind 45665551

Det er ikke innkommet noen saker til behandling på årsmøtet, annet enn de vanlige årsmøtesakene som skal gjennomgås.

 

Vel Møtt på årsmøtet neste mandag. Det blir som vanlig enkel bevertning.