MANDAGSTUR NR. 4 2015. 16.febr.

Tippetrim Søndag 8 februar 2015
4. februar 2015
Årsmøtepapirer klare!
16. februar 2015

Også på denne turen skal vi bevege oss i området sør for Femsjøen. Vi skal inn på en del av Olavsleden som ikke er så veldig mye brukt. Derfor kan stien være noe utydelig enkelte steder.                         Parkering der Ørveien starter på Aspendammen. Går et lite stykke gjennom boligfeltet øst for jernbanen og kommer straks inn på leden som går inn i det området som benevnes  Bøfjellet. Passerer mellom Abrahams kolle og Forbundne mose. Noen hundre meter senere deler leden seg. Vi følger den til høyre mot Lometjern. Ved Bredmosen/ Olasmyr følger vi sti langs nordkanten østover mot Bergstien.               Den følger vi nordover over Ekelifjell mot plassen Fagerli, og like etter er vi på den østre Skårefjelltoppen. Pauseplass? Fortsetter så til den vestre topp – 222 moh og følger så Olavsleden sørover via Kalfjell.         Etterhvert kommer vi inn på leden vi fulgte utover og følger den tilbake til Aspedammen.                                                                                 Sekk med innhold som vanlig (mat, drikke, vedkubber).                           Vel møtt til ny skogstur!                                                                              Coop/Næridsrød kl. 10.00.