Besøkte kystnær bygdeborg

MANDAGSTUR til bygdeborg ved Bøåsen
29. januar 2024
Nytt fra styret
6. februar 2024
Tur-.referat fra MANDAGSTUR NR.3, 5. februar 2024:
Forholdene i Halden-marka er langt fra optimale for tiden. Stedvis dyp snø og mye isete stier gjorde at vi valgte oss kystnært terreng på denne turen. Valget falt på terrenget på begge sider av Kyststien fra Grimsøyveien og nordover.
Der ute fikk vi tilnærmet snøfritt terreng og isfrie veier. Avstandene er ikke så store, men vi klarte å få til en runde på ca 6 km.
Starten ble lagt til Bjønnenga parkering ved Kyststiens oppslagstavle. På god vei passerte vi de gamle husmannsplassene Åkento, Holsenga og Moa (Moen). Vel forbi Moa går det et svakt tråkk inn til høyre. Det førte oss oppover til de «store høyder» – ca 60 m.o.h. Der fikk vi inngang til den gamle bygdeborgen fra yngre jernalder. Børsåsen eller Børsfjellet er navnet på plassen vi hadde havnet.
Vi tok en runde der oppe i det lettgåtte terrenget og fant flere steder rester etter det som sikkert har vært solide murer for godt og vel tusen år tilbake. Ved et av utsiktspunktene hadde vi godt utsyn mot plassen Utengen. Derfra kom Eidsvoldsmannen Zakkarias Melleby. I 1814 var han en 31 år gammel gårdbruker og møtte som representant for Det akershusiske skarpskytterregiment.
I solskinn og med flott bål gjorde vi rast ved røysa. 11 karer visste å nyte både bålvarme, matpakke og bålkaffen.
Vi tok tilnærmet samme tråkk ned fra åsen, men nede ved jordet valgte vi å følge det langs Ingedalsbekken utover mot Moaleira. Vi dreide så mot venstre opp på åsen og utover til Moatangen. Litt snirklete ble ferden før vi nådde jordene ved Holstangen. Derfra fulgte vi veien tilbake til P.
Tror alle fikk et bra utbytte av turen i påvente av mer normale forhold i Haldenmarkene.