Besøkte kystnær bygdeborg
6. februar 2024
Neste tur mot Sponvika
14. februar 2024

Styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Venåshytta mandag 5. februar 2024 kl 18

Møtt: Dag, Knut, Tone, Oddbjørn, Benjamin, Morten. Stein Roar Aune, Britt Bjerring, Nils Gundersen og Tor Hernes var alle invitert til ulike saker.

SAK 1: FORSLAG OM SØKSGRUPPE

Stein Roar Aune foreslo at klubben oppretter en søksgruppe i samarbeid med politiet, som skal søke etter savnede personer. Faktoren at mange av oss i klubben er kjent i marka var ett av kriteriene. Morten tar kontakt med politiet og undersøker nærmere et slikt behov.

SAK 2: ØKONOMI 1

Britt legger fram årsregnskap, som hadde bare få bemerkninger og trenger små justeringer før det er godkjent til underskrift.

Kontrollutvalget kom med liste på ulike spørsmål til regnskapet, som de skal få svar på før de skriver sin rapport til årsmøtet.

SAK 3: ØKONOMI 2

Budsjett for 2024 – ble justert noe. Blant annet ble det bestemt å øremerke 60.000 kroner til framtidig kjøp av ATV. Meningen er at vi setter av en slik sum i noen år framover.

Forlengelse av dekning av påmeldingsavgift i 2024 for store løp:  Det er få som har benyttet seg av ordningen og vi viderefører den, med denne ordlyden:

Påmeldingsavgift mesterskap og store løp

Gimle IF ønsker å være med å støtte våre beste løpere når de konkurrerer i mesterskap og store løp, det være seg orientering, ski eller løp på bane eller vei.

Klubben dekker påmeldingsavgifter etter følgende skala:

Internasjonale mesterskap: 100 %

Nasjonale mesterskap: 50 %

Maratonløp, Vasaloppet, Birkebeinerrennet og andre tilsvarende løp:

50 %

Løperne sender selv inn dokumentasjon på at de har vært med som deltakere og fullført, til Gimle IFs felles epost: post@gimle-if.no

Kasserer behandler søknadene – ved tvil kontaktes styret

Ordningen ble opprettet i 2023, men videreføres i 2024 og åra framover, inntil annet er bestemt

Styret i Gimle IF

Halden februar 2024

 

Medlemskontingent: Det er en del som ikke har betalt inn, og skal nå purres.

Utsending av treningsavgift 2024:  skjer ca 15. februar til utvalgte vi vet bruker garderober, dusj og badstue.

SAK 4: HYTTA

Strømutgifter i januar: Selv om januar 2024 var den kaldeste på fire år, var forbruket det laveste, 5016 kW. I 2021 var forbruket 7.700 kw da temperaturen var omtrent lik.

Utleie og overnatting framover- hva skjer? Asker kommer til oss i april med kanskje rundt 30 for overnatting. Ellers mange konfirmasjoner i mai.

Vinduer og brannstiger på loft: Nytt vindu mot nord er bestilt. Vi skriver et brev til Halden brannvesen der vi kommer med fakta på hvordan rømningsveiene er på loftet.

 

SAK 5: ÅRSMØTE 4. mars

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer med frist for forslag- valgkomiteen er varslet, Tone ordner med blomster og servering, Morten legger ut saksliste senest en uke før årsmøtet.

Det vil bli overrekkelser av blomster og Gimle-gutten skal deles ut.

 

SAK 6: DIVERSE

Status prosjekter 2024

Prosjekt 1: Trimrom: Vi har nå fått inn anbud på nye treningsapparater

Prosjekt 3: Utskifting av lysstoffrør til led  – anbud  er innhentet

Morten søker om delvis støtte til de to prosjektene.

 

Tilrettelagte aktiviteter: Møtet ble avlyst og vi venter på ny innkalling- Dag og Morten møter

Fritidsmessa 10. april Halden Arena – skal vi vise oss fram?: Ungdomsskolene er invitert, men ser det litt fjernt at vi skal promotere oss der, så vi dropper det.

Østfold o-krets ønsker at Gimle skal være representert i valgkomiteen der. Vi er i kontakt med noen i klubben og gir tilbakemelding så fort vi har fått svar.

 

Neste styremøte: Mandag 4. mars klokka 17 på Venås, i forkant av årsmøtet.

 

Morten (ref)