Corona-nytt for idretten

Referat fra styremøte
13. mai 2020
Eliten trener på Venås
18. mai 2020

Halden kommune åpner sine idrettshaller for organisert trening fra 18.05.2020.

Porsnes videregående skole melder imidlertid at gymsalen der foreløpig holdes stengt.

Også svømmehallen på Remmen er stengt.

Garderobene vil fortsatt være stengt på ubestemt tid.

Åpningen skjer under forutsetning av at idrettslagene følger retningslinjer og føringer fra regjering, helsedirektoratet og sine egne særforbund på hvordan aktiviteten kan gjennomføres.

Idrettslagene er selv ansvarlige for å sette seg inn i og overholde gjeldende retningslinjer rundt organisert trening før de kan starte opp.

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er:
1. Hold avstand – 1 meter
2. Vask hender før og etter trening
3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
4. Syk? Bli hjemme
5. Bruk egen drikkeflaske

For Gimle IFs del betyr det at utetreningene kan fortsette, men dusjer og badstue må være stengt. 

Innetreningene bør vi fortsatt vente med i og med at gymsalen vår er trang, så her blir det nok ikke oppstart tidligst før til høsten.

For de som er interessert, er det nå også laget en egen veileder for lokale orienteringsløp. Denne veilederen er gyldig fra 12. mai til 15. juni, og her er et utdrag av den:

For arrangør:
Arrangøren skal utpeke en smittevernsansvarlig som til enhver tid har ansvar for at reglene
blir overholdt. Denne personen skal gis myndighet til å avblåse konkurransen og/eller
bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke kan overholdes.
Arrangøren skal etablere mannskapsliste for eventuell senere sporing av smitte. Listen skal
oppbevares i 10 dager etter arrangementet.
Smitteverntiltakene skal kommuniseres til deltakerne både i innbydelse/PM og på arena.

Arena og starttidsordning skal utformes slik at det aldri er mer enn 50 personer samlet på
arena samtidig, i tillegg til arrangørens stab.

Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig utplassering av desinfiseringsmiddel og rent vann ved
start og mål. Desinfiseringsmiddel virker ikke på synlig skitten hud.

Anbefalt stemplingssystem er «touch free». Dersom man likevel velger tradisjonell EKT
stemplingsbukker skal enheten vaskes etter at den er satt på plass i skogen. Det skal da
settes ekstra fokus på hygieniske forhold.

For deltagere:
Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem, ingen skal være på stedet
lenger enn nødvendig.

Ikke bli stående på post etter at du har stemplet – trenger du en tenkepause så trekk noen
meter unna før du planlegger neste strekk.
Alle deltakere medbringer eget vann/klut til vask etter målpassering.
Ta med egen drikkeflaske.

Vil du lese hele, se her: http://www.orientering.no/media/filer_public/51/69/5169097f-644a-4afd-abeb-c7a782ad5be3/veileder_for_lokale_o-lop_med_med_begrenset_deltagelse-12-mai.pdf