Referat fra styremøte

Nytt styre i Gimle IF
13. mai 2020
Corona-nytt for idretten
14. mai 2020

Det nye styret har hatt sitt første styremøte og her kan dere se hva vi snakket om. En papirkopi av referatet vil bli hengt opp på tavla inne på Venåshytta.

Vi kan i dag også opplyse at Gimle IF har opprettet en facebookside som heter Gimle IF Venåshytta.  Inviter dine venner med på den så vil flere ha glede av å se hva vi driver med i klubben.

Her er referatet fra møtet:

Dato: Tirsdag 12/5 2020 klokka 18.30 på Venåshytta:

Møtt: Mia B. Jønsberg, Dag Borge Svendsen, Tore Moen, Knut Vingerhagen, Oddbjørn Gressholt, Tone Albinson, Morten Paulsen.

Saksliste:

  1. Det nye styrets oppgaver

Leder: Morten Paulsen

Innkalle til styremøter, medlemsmøter og årsmøter, info ut på klubbens nettsider. Svare på/behandle e-poster. Sette opp hyttevaktlister. Kontakt mot sponsorer.

Nestleder: Mia B. Jønsberg

Foreløpig ikke tildelt oppgaver.

Kasserer: Dag Borge Svendsen

Oversikt over klubbens økonomi, samarbeide med regnskapsfører i Siffer, innkreve kontingent og treningsavgifter, ajourføre medlemslister i KlubbAdmin.

Hytteleder: Knut Vingerhagen

Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av hytta, innhente anbud før reparasjoner på hytta, følge opp branninstrukser og påse at brann og slukkeutstyr er i henhold til gjeldene regler for utleie og overnatting.

Ski- og løypeansvarlig: Oddbjørn Gresholt

Lede skiaktiviteten i klubben, løypeopparbeidelse og vedlikehold og merking av  turstier. Kontakt mot skikretsen.

Leder for orientering og arrangement: Tore Moen

Administrere o-idretten og lagets arrangementer. Kontakt mot o-kretsen.

Styremedlem: Tone Albinson

Foreløpig ikke tildelt oppgaver

 

  1. Kommunikasjon

A: Internt i styret: epost.

B: Til medlemmene:

Info på Gimles hjemmeside, og på epost.

Infotavler på Næridsrød og Venås vil bli brukt for relevant info.

Medlemmer som ikke har nett vil finne papirskreven info på tavle inne på hytta.

Viktige møter vil bli annonser også i HA.

Det vil komme opp en forslagskasse på Venås.

Medlemsmøter vil bli holdt.

C: Gimles medlemmer og turgåere av Venåsmarka skal få info på klubbens facebookside når denne er klar.

D: Styret skal jobbe etter et årshjul som skal være retningsgivende og et godt hjelpemiddel til å huske  alt som skjer i årets gang i Gimle IF.

 

  1. Gimle mot 2026

Styret ble informert om forslaget som legges fram på kommende årsmøte.

 

  1. Utleie av hytta

Kari Sørensen og Iren Braseth er ansvarlige for utleien og kan allerede nå fortelle at hytta er utleid de tre første søndagene i oktober til konfirmasjoner, som ble utsatt i våres.

 

 

  1. Årsmøte

Trolig vil det bli avholdt årsmøte i september, litt avhengig av smittevernregler og annet som måtte dukket opp.

 

  1. Samarbeid

Gimle IF tar et initiativ til et møte med Halden skiklubb om mulig samarbeid med turstiene i marka.

 

  1. Diverse

Innkjøpssjef varer til kiosken: Arne Kristiansen fortsetter.

Andre ting?

 

  1. Neste styremøte?

Tirsdag 2. juni kl. 19 på Venåshytta.

 

Morten (ref)