Flott tur på Hallrødåsen

Siste nytt fra styret
23. april 2024
Camilla i stigende form
30. april 2024
MANDAGSTUR NR.9 29. april  2024. Tur-referat:
For 3 år siden startet vi, som i dag, en tur fra sandhøla på Sanderødmoen. Den gang gikk turen via Jones mose, Blanketj. og Elgsjøen tilbake til Kivedal I dag hadde vi samme utgang, men siste del ble lagt litt lengre mot øst.
Vi var ute på «Tur-o-tur»i dag. Marit Bokerød Hansen har hengt ut 8 poster i nær tilknytning til turstien Hallerødåsen rundt. Da dette var en såkalt «blå tur» var orienteringen enkel. Postene skal ligge i rimelig nærhet til tydelige ledelinjer, og den hadde vi i form av nevnte tursti.
Skogen er særdeles vakker der oppe i strøkene nær svenskegrensen, åpen og lettgått på denne tiden av året før gresset vokser til og gjør gangen noe tyngre.
Det har visst vært nevnt i sosiale medier at post 36 må ligge feil. Det kan flokken i dag, med flere habile orienterere, klart motsi. Den henger under riktig skrent!
En liten samtale på «Atom-o-løpet» fra Ertemoen førte til at vi fikk et utmerket turfølge i dag. Selveste grunneieren, Leif Bokerød, bidro med mye informasjon om ting som har skjedd og som skjer i skogene der sør. Det førte oss bl.a. til et «naturens monument» på Tretterfjellet som Leif gjerne ville vise oss.
Rasten ble tatt i selskap med skogkjempen Hall og den gamle bonden på Hallerød. Da var vi 244,8 moh.( litt mer om disse to følger straks).
Leif er en skogeier av rette slaget. Han tilrettelegger for at menigmann skal ha gode opplevelser i skogen. Grønnmerking av stier, anlegger rasteplasser, kjører skispor og lever etter mottoet «Den største gleden du kan ha, er å gjøre andre glad»!
Tilbake til rasteplassen. Der ble vi møtt av to forholdsvis nyoppsatte skulpturer: Skogkjempen Hall i furu og Hallerødbonden i gran. Dvs, skogkjempen er ikke oppsatt, men oppvokst. Han er formet i et furutre som fortsatt står på rot! Fasinerende! Kunstverkene er utført av en polakk som bor på Kornsjø og som heter Daniel.
Så litt om SAGNET OM «JÄTTEN HALL»
Sägnarna i gränsbygden berättar ofte hur befolkningen levde gott i samförstånd med de jättar, som hadde sine tillhåll i grannskapet. På norska sidan gränsen ligger gården Hallerød. Om hur gården fått sitt namn, och varför denna gårds ägare alltid varit vällstående och förmögna, förklarar sägnet.
Vi tar resten på norsk:
Jetten Hall bodde i Hallerødåsen, og på den åsen hadde Hallerødbonden bygd opp et sommerfjøs for kreaturen som var på sommerbeite i fjellet. Det viste seg at fjøset var satt opp rett over jettens bolig og at det begynte å dryppe gjødselvann gjennom en sprekk i fjellet. Det ville ikke jetten ha noe av og klaget til bonden og ba ham flytte fjøset til an annen plass. Hvis ikke ville han ta livet av dyrene som beitet på åsen. Bonden, som var fattig, sa at det kunne han ikke klare. Jetten lovte da at han skulle hjelpe til. Fjøset ble revet og satt opp på en ny plass. Da alt var ferdig bød jetten inn bonden og hans familie til fest i hulen, og da festen var over kunne bonden få ta med seg alt det gull han kunne bære. Deretter bodde det lenge rike bønder på Hallerød.
Turværet var «mycket bra». 9 stykker gikk gjennom Hallerødskogen og det ble til en tur på omtrent 8 km. Flere noterte postkoder, og det var i hvert fall en som ble «hekta»!!
Grønnmerkete stier i Bokerødtraktene anbefales!
OBS kartets piler: Dagens runde (røde piler), Turen i 2021 (blå piler)