God jul og et godt nytt Gimle-år!

Bli med på feiringen av Venåshytta
13. desember 2023
TIPPETRIM PÅ VENÅSHYTTAs 90-ÅRSDAG
27. desember 2023
Kjære medlemmer av Gimle Idrettsforening
Først vil vi i styret rette en takk til alle som bidrar til at Gimle Idrettsforening er en hyggelig klubb å være medlem av. Takket være alle dere så gir det oss i styret inspirasjon til å prøve å gjøre klubben enda bedre. Den store dugnadsinnsatsen og alle de positive aktivitetene vi selv er med på er en del av dette bidraget. Det andre er all tilretteleggingen vi gjør for andre i Halden-samfunnet. Alt dette heter frivillighet. Som ikke bare vi innad i klubben er så avhengig av, men også lokalsamfunnet Halden. Vi har lov å være litt stolte av oss selv. Uten oss hadde Halden vært en litt dårligere by og bo i.

Nok av skryt i denne omgang.

Det er lov å se litt tilbake på året 2023:

Først noen av prosjektene vi har klart å gjennomføre:

Vi kan starte med at akebakken ble ryddet og sådd med gress på våren. Den har vist seg å være populær de få snødagene i året. At vi også kan tilby aking på kveldstid, betyr mye for småbarnsforeldre som er yrkesaktive.

24.mai ble vår nye Trimløype i 1-kilometeren oppe på Venås åpnet, med snorklipping av våre solide bidragsytere Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden. Det ble til og med et radioinnslag på NRK Østfold etter dette.

  1. juni sto klatreparken ferdig, der både Berg sparebank, Sparebank1 Østfold/Akershus og Halden idrettsråd bidro med penger. Her må vi spesielt takke Henrik Aune fra Klatring på Grensen, som skaffet utstyret til klatreparken og sørget for riktig montering. I ettertid har det vist seg at denne parken er meget populær blant barnefamilier, noe som har ført til enda større trafikk til Venåshytta.

Når vi først omtaler Venåshytta, kan vi jo ikke glemme å nevne at hytta er 90 år i år. 2. juledag i 1933 ble hytta første gang åpnet for publikum, og 2. juledag 2023 feirer vi dette med åpen dag og en liten markering av jubileet på hytta.

Samtidig med at klatreparken ble åpnet ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte der vi i styret ba klubbens medlemmer om å bruke penger av egen konto for å sluttføre bergvarmeprosjektet. Det ble det flertall for og jobben ble satt i gang.

Prosjektleder Knut Vingerhagen gikk i spissen for en stor dugnadsjobb med både opprydding, etterisolering og restaurering med nye materialer i kjelleren, der den nye styringspumpa nå står. Han fikk med seg flere som var dugnadsvillige og det er verdt å særlig trekke fram Torgeir Nakken, som også nesten bodde på Venåshytta da det hele sto på. De to har nok lagt ned rundt 500 dugnadstimer på jobben.

9.november 2023 ble en stor dag i klubbens historie da bergvarmen ble skrudd på. En av de største prosjektene i klubbens historie var sluttført. Økonomisk klarte vi å lande det hele trygt innenfor det vi lovet våre medlemmer. Takket være støtte fra Berg Sparebank, Sparebank1Stiftelsen Halden og Enova, med til sammen 819.200 kroner, og ikke minst mange timers dugnad, så gikk dette bra.

Nevnes bør også at gulvet i lille peisestue er slipt og lakket og at Leif Eriksens maleri over peisen i store peisestue er renovert av kunstmaler Glenn Skibsted.

Vi må også ta med at i 2023 ble vi med på ytterligere et stort løypemerkingprosjekt. Fra tidligere er vi med på fellesmerkingen av Venås- og Høiåsmarka, sammen med Halden skiklubb. Nå er vi også med på at kommunalt prosjekt, med hensikt å merke bynære stier. Schultzedalen er det første prosjektet, der stiene i dalen er skiltet allerede. Nå gjenstår bare produksjon og oppsett av kart- og infotavler, slik at turen i den grønne lunga blir en god opplevelse for alle som ferdes der.

Et annet løft for klubben er at Britt Bjerring meldte seg til tjeneste for å føre regnskapet vårt. Hun trakk fram den fine dugnadsånden i klubben, som en av årsakene til at hun også ville være med å bidra. Vi føler at vi nå har bedre kontroll på regnskapsførselen og regner med å spare en del penger på å slippe å engasjere et stort regnskapsbyrå.

Gimle IF var også helt sentrale da det ble framforhandlet en avtale med Halden kommune om støtte til lysløypene på grunn av de skyhøye strømprisene. I Halden er det fem klubber som har lysløyper og vi fikk til sammen 350.000 kroner til bruk over to år, altså for 2023 og 2024.

Dugnadsiveren i klubben har ellers vært strålende også i år. En spesiell takk til Oddbjørn, Ingvar, Kåre og Terje som har vært særlig ivrige på at veden kan brukes til noe nyttig. For eksempel å fyre med.  Det har vært jobbet iherdig med å sikre vedforsyningen og framover vil denne jobben ikke bli mindre viktig. Så lenge vi må ha en viss mengde ved til peisene på hytta og tilbyr gratis ved til grillplassene utendørs, kreves det at det jobbes kontinuerlig med vedforsyningen.  Planen i 2024 er å rydde unnarennet i Venåsbakken og felle en del store trær ved hytta, som begge deler kan sikre oss forsyninger og ved framover. Ellers er det gjort en rekke utbedringer på hytta og på løypenettet.

Hytta ser ut til å være populær å leie. Vi hadde sveitsere på treningssamling i sommer og i hele høst har nesten hver helg vært bortleid. Her gjør vår nestleder Dag Borge en utmerket jobb som utleieansvarlig.

I 2023 har Gimle også markert seg rent sportslig

Veteranen Bredo Glomsrød hevder seg fortsatt i skisporet og vant både Romjulsrennet og Vasaloppet i sin klasse. Også flere andre med Gimle-drakt har vært med i ulike renn vinteren 2023.

Våre langdistanseløpere fikk også vist seg fram i 2023. Victor Borge Svendsen var tilbake etter skade og imponerte under Berlin Maraton, mens Camilla Bønøgård var raskt tilbake på vinnersporet igjen, selv om hun har vært igjennom en fødsel. Benjamin Strøm har deltatt på mange ekstremt lange løp, og en rekke andre Gimle-løpere har deltatt på ulike dilter og dalter og langløp.

Nevnes bør også Willy Grønstad som tok gull og sølv under Veteran-NM.

Morsomt var det også at Gimle startet med sju løpere i Blodslitet i Fredrikstad.

Vi er også godt synlige på et par andre arrangementer som fenger mange folk, turorientering og stolpejakt.

Damegruppa vår er også aktive og har sin ukentlige treff og treninger. Det er viktig at slike tilbud opprettholdes og skaffe medlemmene et trimtilbud.

Bjørn Slåtterø og Tore Moen satt i gang nok en sesong innetrening på Gimle skole, så sommerkroppen 2024 skal være sikret.

Det er også flott at Tom Brattli reviderer flere av våre o-kart og på den måten holder i hevd en viktig ressurs for klubben.

Til slutt, men slett ikke minst, vil jeg få takke Trygve Fosse som fortsatt holder i trådene for turorienteringen, mandagsturer, gubbetrimmer og Tippetrimmer. Med hans innsats opprettholder vi en gammel, god tradisjon og holder liv i det sosiale aspektet som råder i klubben.

På vegne av styret vil jeg få takke alle som er medlemmer av Gimle IF. Det er dere som gjør det mulig å drive klubben videre.

God jul og Godt nytt år!

Morten Paulsen, styreleder