TIPPETRIM PÅ VENÅSHYTTAs 90-ÅRSDAG

God jul og et godt nytt Gimle-år!
21. desember 2023
MANDAGSTUR NR.1 2024. 8.januar
4. januar 2024
Selvsagt var det meningen at tippetrimmen på 2.juledag skulle foregått på de små stier ute i Venåsmarka.
Det hadde også vært fantastisk å kunne fått lede turfolket ut i det fantastisk stemningsfulle snølandskapet som åpenbarer seg nå om dagen.
Men snødybden var stedvis så stor at det for mange hadde blitt for strevsomt. Derfor valgte vi en gratis vandretur innom de fleste av Venåshyttas mange rom.
De fleste kjenner Venåshyttas store og lille peisestue.
Gymsal, trimrom, lekerom, garderober, dusjer og badstuer kjenner de fleste besøkende lite til.
Men nå er det rettet opp for de 50-60 som gjennomførte tippetrimmen.
Det ble en sjelden flott dag for 90-årsjubilanten. Det virket som alt og alle hadde lagt seg i selen for å gjøre dagen mest mulig vellykket
Gående, skiløpere og akere strømmet til hele dagen.
Venåshytta har mange venner !
Riktige svar og flaxloddvinnere:
1. Venåshytta er 90 år.  
2. Avstanden Halden sentrum – Venåshytta er ca 5 km.
3. Slottsfjellet ligger i Tønsberg.        
4. Viken fylke oppløses i 2024.        
5. Første menneske kom til månen i 1969.        
6. Kjemisk symbol for gull er Au.        
7. Hovedstad i Australia er Canberra.          
8. Å addere er å legge sammen.          
9. Uttrykket heter «ugler i mosen».            
10. Palindrom er ord, uttrykk eller tall som gir samme resultat enten man leser det fra høyre eller fra  venstre.    
11. Leder i Gimle IF er Morten Paulsen.      
12. Gimle IF ble stiftet i 1926

2 flaxlodd sendes til Trygve Bøhle,

1 flaxlodd sendes til Tor Ivar Sandberg, Gustav O. Glomsrød og Lisbeth Denis.

Så får vi se når det er mulig å arrangere tippetrim på de små stier igjen på nyåret. Første mulighet blir i så fall 14. januar.

Følg med på Gimle IFs kanaler: facebooksiden «Gimle IF Venåshytta» eller klubbens hjemmeside: «gimle-if.no»