MANDAGSTUR NR.1 2024. 8.januar

TIPPETRIM PÅ VENÅSHYTTAs 90-ÅRSDAG
27. desember 2023
Årets første tur i byen
9. januar 2024
Godt nytt tur-år, mandagsturgåere!
2024 starter friskt med store snømengder i skogen, og nå kommer Sibirkulden i tillegg.
Vi starter med tur i områder som vi sjelden eller aldri har benyttet oss av. Men hvorfor ikke?
I påvente av at stiene i skogen blir mer gangbare, tar vi denne gang utgangspunkt fra Coop/Extra på Grønland.
Ruten blir omtrentlig som følger: Havnepromenade nord, Rødsberget, Rødsparken, Remmenbekkken, Høgskolen, Remmen gård, Nedre Remmen, Refne, Hollenderen, Tyska, Havnepromenade sør, Coop/Extra Grønland.
Vi flytter oppmøtetid til 10.30 denne gang.
Ellers fortsetter vi med å fylle mat, drikke og noen kubber i sekken. Det er visst sjanser for sol på mandag. Da kan det passe godt med bålpause et eller annet sted på området Hollenderen/Tyska som ikke er skygget av Brattøya.
Vel møtt alle sammen!