Gode støttespillere for Gimle IF

Hyggelig tur i Høiåsmarka
6. september 2021
Mandagstur til Sarpsborg
12. september 2021

Snart 90 år gamle Venåshytta har fått nok en ansiktsløftning, takket være gode hjelpere og godt dugnadsarbeid.

For to år siden ble nytt tak lagt. Nå er deler av kledningen byttet ut og nye vinduer på plass, før hytta åpnes for publikum. Gimle IF, som eier hytta har planer om å åpne hytta 26. september. I fjor var hytta stengt grunnet korona.

Igjen er det Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden som har bidratt med støtte, til sammen 250.000 kroner.

Uten denne støtten ville det vært vanskelig å holde tritt med alt som skal gjøres på en gammel hytte. Særlig nå under korona-tiden da vi ikke har hatt mulighet til å drive kiosk eller utleie, som er en del av inntektene våre, sier klubbens leder Morten Paulsen.

Anette Henning og Kjell Hagen var forleden invitert til hytta for å se hva pengene de har bevilget har blitt brukt til.

I tillegg ny vegg og nye vinduer har hytta fått en overhaling av det elektriske anlegget og nye røykvarslere.

– Vi er gjerne med på støtte når dette kommer alle til gode. Det litt unike med Halden er jo at vi har flere turhytter som eies, driftes og vedlikeholdes av ulike klubber og vi er gjerne med på å bidra til å opprettholde en så flott hytte som Venåshytta, sier Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen.

Anette Henning har selv trådt sine barneidrettssko her og vet hva det betyr for en klubb som Gimle IF å få hjelp til å holde hytta i orden.

– Det at folk kan komme hit til en velholdt hytte er folkehelse og slike ting er vi i Berg sparebank gjerne med på.

Venåshytta ble bygget i 1933, bare sju år etter at klubben ble stiftet, og er altså snart 90 år. Hytta ble påbygd på 1950-tallet og det er del nyeste delen som har fått en overhaling. Noen av klubbens medlemmer har skrapet og malt resten av hytta, slik at den nå fremstår som frisk og fin.

Det vil sikkert medlemmene og turgåerne legge merke til i tida framover.

PÅ BILDET: Anette Henning i Berg Sparebank og Kjell Hagen i Sparebank1Stiftelsen Halden har nok en gang med seg penger til Gimle IF.