Historisk årsmøte i Gimle IF

Vått men flott på årets siste vårtur
15. juni 2021
Nytt turtilbud i Venåsmarka
2. juli 2021

Det ble et historisk årsmøte i Gimle IF mandag 14. juni 2021. For første gang i klubbens snart 100-årige historie ble to damer utnevnt til æresmedlemmer. I tillegg til Ragnhild Hernes og Johanna Ytterbøl, ble også Arne Kristiansen, Kjell Bergstrøm og Kåre Backe utnevnt til æresmedlemmer i klubben.

Gimle IF ble stiftet 4. mars 1926 og allerede i 1931ble Gimle IFs Dameklubb stiftet. Siden den gang har herrer og damer gått hånd i hånd i klubben. Damegruppa i klubben er fortsatt aktive med treninger og sosialt treff på Venåshytta en gang i uka. Selv om mange av damene har nedlagt en stor jobb opp gjennom åra for klubbens beste, er det først i 2021 at to av dem blir hedret med æresmedlemskap. På klubbens årsmøte ble Ragnhild Hernes og Johanna Ytterbøl utnevnt til æresmedlemmer, for lang og tro tjeneste og for mange flotte prestasjoner i o -løypa. Ragnhild er to ganger Norgesmester for Veteraner, mens Johanna har en drøss med KM-titler å vise til og er fortsatt aktiv. Det må nevnes at hun har vært med på langdistanse-o-løpet Blodslitet hele 39 ganger!

Gubbene Arne Kristiansen, Kjell Bergstrøm og Kåre Backe er fortsatt aktivt med på viktige dugnadsjobber for klubben og fikk også de diplom, merke og blomster for sin tjeneste for klubben.

Sist gang klubben utnevnte æresmedlemmer var i 2001. Tidligere er det utnevnt 12 æresmedlemmer i klubben, alle menn. Med disse fem nye har klubben altså nå 19 æresmedlemmer og 9 av dem lever fortsatt.

Disse er æresmedlemmer i Gimle IF:

1951: Eugen Nordskogen

1976: Erling Glomsrød, Nils Arvidsen, Thormod Paulsen

1986: Odd Kildebo

1996: Trygve Fosse, Tor Hernes, Nils Erik Kildebo, Arne Larsen

2001: Henry Sund, Ingvar Nordås, Tor Halvorsen

2021: Ragnhild Hernes, Johanna Ytterbøl, Arne Kristiansen, Kjell Bergstrøm, Kåre Backe.

Under klubbens årsmøte var det få kontroversielle saker som var oppe. Regnskapet viser et pluss på rundt 250.000 kroner, takket være gode givere, både lokalt og fra Staten. Klubben er en typisk tilrettelegger og jobber iherdig med å holde hytta, lysløypene og andre løyper i orden for turfolket. Venåshytta har under koronatiden blitt et yndet treffsted for mange og benyttes i særlig stor grad av skoleunger og barnehager.

I dag har klubben rundt 120 medlemmer.

Nå håper klubben at det skal være mulig å gjøre normale treninger igjen utover høsten, både utendørs og inne på hytta. Dessuten satser klubben på at kiosken åpner opp til høsten med tilbud om nystekte vafler og at utleievirksomheten av hytta til ulike selskaper igjen kan gå som normalt.

Dette styret ble valgt:

Leder: Morten Paulsen (1 år)

Nestleder: Dag Borge Svendsen (1 år)

Styremedlemmer: Knut Vingerhagen (2 år), Oddbjørn Gresholt (2 år), Veronika Pedersen ( 2 år).

Vara til styret: Tore G. Moen ( 2 år)

Her er underskrevet protokoll fra årsmøtet:

Og her er litt info om æresmedlemmene:

Årsregnskap for 2020, årsberetninger, kontrollutvalgets beretning og budsjett finnes på innkallingen til årsmøtet under saken: «Her er sakspapirene til årsmøtet 14. juni».