Hytteåpning utsettes igjen

Tidligere gubbetrim på tirsdager
11. oktober 2020
Flott tur til spesiell stormyr
12. oktober 2020

Venåshytta ligger idyllisk til sør på Venås.

Vi har hatt styremøte og der besluttet styret i Gimle IF å utsette hytteåpningen nok en gang. Nå er det bestemt at vi samordner eventuell hytteåpning med de andre klubbene i distriktet som har turhytter. Hvis det blir åpning gjør alle klubbene, HSK, TTIF, TFL og Gimle IF det samme helg.
Ellers er det verdt å merke seg at årsmøtet holdes som planlagt mandag 19. oktober klokka 18 på Venåshytta og at saksliste og sakspapirer kommer til å bli lagt ut på denne siden kommende mandag 12. oktober. For de som heller vil hente et papireksemplar blir dette lagt ut på Venåshytta og kan hentes mandag 12. oktober mellom klokka 18 og 19 og vil ligger på hytta fram til årsmøtet.
Vi åpner også opp for innetrening i gymsalen for damene på onsdager fra onsdag 14. oktober. De må selv bestemme om de klarer å følge smittevernkravene. Hvis ikke oppfordrer vi alle til fortsatt å trene ute. Garderober, dusj og badstuer kan også tas i bruk, men det stilles strenge krav til smittevernregler og grundig vask.
Disse reglene må følges:

 • Er du ikke helt bra, bli hjemme.
 • Hold minst en meters avstand i garderoben.
 • Bruk bare annen hver dusj
 • Maks fire personer av gangen i badstue.
 • Avstanden mellom de i gymsalen MÅ være minst en meter.
 • Velg en til å sette opp vaskelister og sørge for å registrere alle som kommer.
 • Garderober, dusj og badstue må vaskes grundig etter bruk.
 • I gymsal må gulv, matter, ribbevegg og andre ting som berøres vaskes grundig etter bruk.
 • Bruk fortsatt stor peisestue etter trening med god avstand
 • En person er kjøkkenvakt og serverer
 • Vask bord og bruk håndsprit
 • Før hjemreise – vask alle overflater som er brukt

PS: Trygves gubbetrim velger fortsatt å trene ute. Det samme med ungdommene som Mia og Tore ordner med.

Ellers kan du lese hva vi hadde oppe på styremøtet 6. oktober:

 

Styremøte i Gimle IF

Styremøte nr. 5 tirsdag 6. oktober 2020 klokka 18 på Venåshytta

Saksliste:

1. Innkomne forslag til årsmøtet

Det har kommet inn to – ett fra styret og ett fra Kjell Bergstrøms gruppe

2,  Regnskap for 2019

Det gamle styret underskriver – Tore ordner dette før årsmøtet

Revisjonsrapport er levert inn

3.  Årsmøtet holdes som planlagt mandag 19. oktober kl 18 på Venåshytta

Det som mangler nå er en årsberetning fra det gamle styret – den skriver Per Øyvind

Dessuten kommer et underskrevet regnskap fra det gamle styret

Morten sørger for at saksliste og dokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene innen mandag 12. oktober – på hjemmesiden til Gimle og i papirform på Venåshytta.

Knut sørger for at alle som kommer blir registret pga smittevern

Morten ordner kringle hos Motz

Tone ordner kaffe

Brus har vi på plass

Den som kan av styremedlemmene møter i god tid for rigging av stoler og bord med avstand og fyring i peiser

4. Åpning av hytta?

Planen var åpning 25.oktober men vi utsetter nok en gang. Hovedårsak; hensyn til våre egne vakter. Morten varsler de andre klubbene med hytte og vi satser på at alle sammen åpner hyttene samme søndag, hvis/når det blir aktuelt. Morten tar initiativ til en melding til HA som forteller om at hyttene fortsatt holdes stengt.

Det blir likevel Tippetrim den 25.oktober – selv uten hytteåpning – Trygve er innstilt på det.

5. Åpning av garderober, dusj og badstuer?

Det foreligger en godkjenning fra kommuneoverlegen i Halden om at vi kan åpne opp garderober, dusjer og badstuer igjen og at innendørs trening i sal også kan starte med begrensede grupper.

Forutsetter at smittevernreglene kan følges, at de som kommer til trening  registreres eller kan spores tilbake og at det foretas grundig vask etter hver trening.

Styret foreslår at de som ønsker det kan begynne å trene i sal inne, forutsatt at smittevernregler holdes ifht avstand i garderober- dusj og badstuer og at det lages en rengjøringsplan etter hver trening.

6. Ny hjemmeside

Anette Lillestrand jobber med utformingen – vi bytter serverplass fra GP Dataservice til Monsternett – jobben er godt i gang og snart er siden ferdig.

7. Samarbeidsmøte med Halden skiklubb

Tore og Morten møter repr. fra HSK for å snakke om mulig samarbeid – utveksling av info om: o-kurs, rekruttering, stolpejakten, merking og forbedring av løyper, kartavtalen – vi møtes 21. oktober kl 18 på Venås.

8. Eventuelt

Vi fikk avslag på søknad på 10.000 kr fra Statskog

Høstkonferansen 31.10 – Dag B Svendsen melder seg på

Status økonomi aksjer o-vm 2019: Det jobbes med å få til en momskompensasjon fra AS-et – vi får svar på dette i desember.

9. Neste styremøte: fastsettes på/like etter årsmøtet

 Morten