INVITASJON TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TORSDAG 16.JUNI

MANDAGSTUR NR. 12 2016. 6./7.juni.
26. mai 2016
NYTT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE torsdag 18 august kl. 1945 på venås
20. juni 2016

Det inviteres til ekstraordinært årsmøte Torsdag 16 juni på venås kl. 20.00

Sak:

Skal Gimle delta i VM2019 arrangementet ved å eie aksjer i driftselskapet som skal arrangere dette.

Alle klubber i kretsen har mulighet til å tegne aksjer.

Det må et vedtak på årsmøte for å kunne gjøre dette.

Det må også diskuteres hvilken modell eierskapet skal ha og om den foreslåtte modellen er slik vi ønsker den.

De som ønsker papirene på forhånd, kan sende en mail til post@gimle-if.no

 

Vel møtt.