NYTT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE torsdag 18 august kl. 1945 på venås

INVITASJON TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TORSDAG 16.JUNI
28. mai 2016
MANDAGSTUR NR.13 2016. 29.aug.
16. august 2016

Under ekstraordinært årsmøte forrige uke, ble det vedtatt at Gimle IF skal kjøpe aksjer i «VM 2019».

Det ble dessverre uteglemt å vedta hvordan dette skal finansieres.

For å ha det formelle i orden må vi avholde et nytt ekstraordinært årsmøte for å vedta å øke budsjettet/overføre penger fra sparekontoen.

Dette årsmøtet avholdes samtidig med styremøtet, og medlemmene behøver ikke møte, dersom det ikke er innvendinger til dette. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksberettiget dersom alle i styret møter.

Eventuelle spørsmål rettes til Per Øyvind: mobil. 45665551

———————

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Torsdag 18.August 2016 kl. 1945 på Venåshytta.

Agenda:

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandling av saker.
    1. Økning av driftsbudsjett for 2016

Forslag til vedtak: Det vedtas å øke driftsbudsjettets utgifter for 2016 med kr. 30.000,- til kjøp av aksjer i VM 2019. Pengene dekkes inn fra sparekonto.