Legg et besøk til Venåsbakken

Til Haldens geografiske midtpunkt
24. januar 2023
Gimle IF på startstreken i Marcialonga
29. januar 2023

I år skal vi ordne og rydde i unnarennet i Venåsbakken, så vårt stolte kulturminne kommer mer til sin rett.

Nå har vi satt en ny infoplakat på toppen av unnarennet, med et herlig bilde fra et hopprenn i bakken, trolig tatt i 1938, med sidetekst over hvordan bakken ble til og historikken.

Venåsbakken er nå registrert som kulturminne og dermed må vi holde orden på det som er igjen av anlegget.

Vi skal også sette opp en infotavle i bunnen av bakken, og kanskje kommer det en treningstrapp opp unnarennet om noen år.

Vi vil oppfordre våre medlemmer til å ta turen til bakken for å se det spektakulære unnarennet, der Asbjørn Aarum hoppet 40 og satt bakkerekord i sin tid.

Og husk: Venåshytta er åpen hver søndag fra klokka 11 til 15.

 

Velkommen!!