MANDAGSTUR NR. 10 – 2014. 12.mai.

Trening – selv med gips og krykker!
18. april 2014
MANDAGSTUR NR. 11 2014. 26.mai.
13. mai 2014

Vi parkerer i krysset riksvei 22 / Buergatene. Da kommer vi direkte inn på Olavsleden. Den følger vi nordover, først forbi det svære steinbruddet der steinen som fraktes ut fra Liholt brygge kommer fra. En liten stund etter at steinbruddet er passert, krysser vi Karl  XII `s vei. Kursen er stadig nordover der Olavsleden nesten hele tiden følger kraftlinjen over Vestfjellet.

Vi følger leden helt til vi kommer til bekken som kommer fra Mellomtjern. Bekken følges inn til tjernet. Derfra tar vi oss bratt oppover til Vardeåsen (214 m). Der er det tid for lunsjpause ( stadig uten bål) !

Etter pausen trekker vi nedover i retning Guritjern. Der kommer vi inn på skogsvei som fører oss til jordene tilhørende gården Idebøen nordre. Ferden går videre sørover mot Skrikedalen og Bumosen ( som vi passerte på vei nordover). Derfra følger vi kraftledningen et lite stykke til vi kommer inn på skogsvei som fører oss til gården(e) Brække ved Buergatene. 400 – 500 m til parkering.

Smør deg en god matpakke, ta med drikke og godt turhumør.

Velkommen på skogstur!

Avreise Coop/Næridsrød kl. 10.00.