MANDAGSTUR NR. 11 2014. 26.mai.

MANDAGSTUR NR. 10 – 2014. 12.mai.
5. mai 2014
Mandagstur nr.12 – TIRSDAG 10.juni !
2. juni 2014

Denne mandagsturen blir en vandring på kryss og tvers i Hiåsområdet.

Starten blir ved Sørli på fylkesvei 865 mellom Håkenby og Årbu. Vi starter med å gå vel en km på hovedveien i nordøstlig retning (mot Årbu). Et stykke før boligfeltet ved Lindtjern dreier vi sørover på skogsvei mot Haugtjern. Et stykke forbi tjernet, følger vi sti vestover mot Stenmoen og Langtjern. Fremme ved veien, dreier vi sørøstover mot den lille plassen Grøte. Vi tar en titt på den og følger deretter sti videre i sørøstlig retning fream til Engkasene. Derdra følger vi skogsvei sørvestover til litt forbi Sagholtet. Der dreier vi ut i terrenget og begir oss oppover til Bastliåsen (209m). Der passer det å ta pause.

Etter pausen drar vi i nordvestlig retning. Kommer etterhvert inn på sti som går gjennom et gammelt gruveområde. Derfra ut på skogsvei forbi Langetjern og opp til parkering.

Det gjelder bålforbud i skogen, men vi får se forholdene an om det kan bli et kaffebål.

Som vanlig tar du med det som trengs for deg til en ca. 3 til 4 timer i skogen.

Velkommen til Hiås-skogene!

Coop/Næridsrød kl. 10.00.