MANDAGSTUR NR. 12 2015. 8.juni.

«MANDAGSTUR» NR. 11 2015. Tirsdag 26.mai. (NB!)
14. mai 2015
MANDAGSTURENE
11. juni 2015

HØIÅSMARKA

«Turarkitekt» er på reise, men lovet å sette opp et forslag til tur. Det er selvsagt opp til gruppas medlemmer å forkaste forslaget og velge noe helt annet i stedet.

Turen går i et område hvor mange av gruppas medlemmer har lagt igjen litervis med svette og akk’ er og ve’ er opp gjennom årene. Denne gang kan det jo være hyggelig å nyte runden i turtempo.                                                                                                                 Jeg tenker på turen som er beskrevet i Morten Paulsens turbok som tur nr. 22. Den må gjerne forlenges ved at det tas utgangspunkt fra Venås. Det er jo derfra vi har startet våre utallige løpeturer i den foreslåtte runde. M.P. starter beskrivelsen ved bommen ovenfor Demma.

Når navn som Bergmannsræva, Kjelåsen, Musehogget, Blytjern, Daltjern, Høiås og   Oxeøret nevnes, ser nok de fleste runden for seg i sitt indre. Kart finnes i turboka på.     s.59.

God tur. –  uansett hva som velges!

Coop/Næridsrød kl. 10.00.

Husk at mandagsturene har sin egen facebookside. Der kan du lese forhåndsomtale, se bilder fra turene og lese et kort tursammendrag.                                                                      gimle-if mandagsturer/Facebook.