«MANDAGSTUR» NR. 11 2015. Tirsdag 26.mai. (NB!)

MANDAGSTUR NR. 10. 2015. 11 mai.
29. april 2015
MANDAGSTUR NR. 12 2015. 8.juni.
28. mai 2015

Vi parkerer på Blæsemoen (vei 21,litt før Krusæter).

Der starter vi med å gå lysløypa oppover noen hundre meter. Da lurer vi oss inn på en mindre sti og følger den et kort stykke før vi begir oss ut i stiløst terreng i retning SV. Etter 5-600 m venter en utsiktsplass av dimensjoner på oss. Ertemarkas fineste!! (når vi holder Skårefj.tårnet utenfor). Etter denne knallåpningen på turen, blir det fortsatt stiløst et stykke  –  slakt oppover mot lysløypa og den nye mobilmasta på Blæsehøgda.( Det kan være at vi finner rester av gammel sti i området).                                                                                                                                                                        Vi følger lysløypa et kort stykke SØ til vi treffer sti som går mot Ormtjern. Før vi kommer til tjernet dreier vi mot høyre og følger den nye stien som følger myrdraget på høyden vest for Ormtjern. Vi kommer da ned på sørkanten av Ormtjern og følger så dette et kort stykke før vi følger sti mot SØ som fører oss til Bjørnetjern og Siljedalsveien. Den følger vi et lite stykke før vi dreier inn på sti til Sagtjern. Derfra følger vi vassdraget sørover via Søletjern til Holevannet. Her er det stiløst og kan enkelte plasser være litt «småvrient».                                                                                                        Været er trolig bra ved Holevann, så da tar vi lunsjen der.

Kreftene er kommet tilbake, og vi fortsetter på sti nordvestover mot Fiskeløstjern, krysser Siljedalsveien og går mot Lille Ertes østside. Følger blå-  merket sti mot N, V og NØ. Da kommer vi ut på lysløypa der vi var tidligere på dagen og følger derfra sti(er) mot N og til P.

Vel møtt til vandring! Merk dagen pga pinse.

Coop/Næridsrød kl. 10.00.