Bli med på tur til Smalørvann!

Strålende vær- strålende tur!
18. oktober 2021
Info fra styret i Gimle IF
26. oktober 2021

Det nærmer seg igjen tid for mandagstur nummer 13, 2021.

De som ønsker å bli med 1. nov. får følgende tilbud:

Oppmøte på parkeringsplassen ved BMX-banen på Årbu i Aremark kl.10.00.                                           Derfra blir løypen i store trekk omlag slik:  Vei og sti vestover på vestsiden av hyttefeltet mot Midtre og Nordre Dyvel, på sti og litt vei øst og nord fot Holevannet. Så drar vi opp forbi Stutetjern og Asketjern, litt på vei før vi følger sti over Abbortjernåsen og kommer så fram til Smalørvann. Der er det stor sjanse for at vi tar lunsjpause.

Vi tar samme sti tilbake over Abbortjernåsen, følger veien forbi Asketjern og tar stien til venstre og går øst for hyttefeltet fram til p.

Mat, drikke og noen kubber til kaffebålet må alle ha med. Vel møtt!