Strålende vær- strålende tur!

Hva skjer i klubben?
15. oktober 2021
Bli med på tur til Smalørvann!
25. oktober 2021
Her er referat fra MANDAGSTUR NR.12 2021:
For en dag! For et vær! For en natur!
Allerede fra oppmøtet ved Krusetertjern lå det i luften at dette kom til å bli en bra dag. Den stille luft, den blå himmel og det trolldomsaktige tåkesløret over vannet tok nesten pusten fra en gammel skautraver.
10 mann sto klare kl.10 og satte straks i vei sørover fra p, forbi det som trolig er restene etter den gamle Kruseter seter som lå ved vannet. Dreide straks av fra lysløypa mot vest og snirklet oss oppover lia (på sti) mot Ormtjern. Tok med oss østsiden av Ormtjernet, godt bevoktet av både store og små trollfigurer. Tok oppover den gamle utgangen på Ormtjernrennet mot Skilleveimyra og Petterkrysset ( Petter Lund ). Der traff vi på en humørfyllt TTIF-gubbe personifisert i form av Gunnar Bøen. Gubbegjengen der oppe var i full sving med mandagsdugnaden. Bra karer som jobber for allmennheten!
Vi fortsatte mot Bjørnetjern, det siste tjernet i det såkalte Helleså-vassdraget. Det ble litt snakk om hvor navnet Hellesåa kommer fra. Har ikke sett et eneste kart med det navnet påført. Det dukker kanskje opp en forklaring med tid og stunder.
Fra Bjørnetjern og opp til Holevannet var vi mer eller mindre i konstant kontakt med dette vassdraget som ble utbygd på slutten av 1890-tallet med dammer og utbedringer for å få tømmerstokkene til å få en så lett ferd som mulig nedover til Store Erte. Fra Sagtjern til Holevann har det etterhvert dannet seg en liten sti. Dette er en etappe som alle i Halden skulle være forunt å oppleve. Mektig natur og mye tømmerfløtingshistorie.
Fra Holevannsdammen fulgte vi blåmerket sti i et område som bærer navnet Brenna. Kan det ha vært en skogbrann der en gang i tiden? Like før vi kom til speiderhytta Tyribo hadde vi hovedrast med skaukaffe på en flott avsats med fint utsyn utover Holvannet. Ferden videre gikk nedover Siljedalen. Der vi møtte Trolldalen tok vi nedover til høyre og til idyllen Klevtangen ved Store Erte.
Grunneier, Hafsrød gård, har tatt store grep og har satt seg fore å restaurere mange av skogskoiene som ble reist i Ertemarka og Ankerfjella den gang skogsarbeiderne ikke rakk hjem etter hver arbeidsdag. Blir alt like bra som det er blitt på Klevtangen er det nok helt sikkert mange som vil søke til disse koiene, enten på åremålsleie eller på korttidsleie. (se mer på Hafsrød gård). Det passet seg slik at det var en representant fra gården til stede da vi passerte, så vi fikk et godt innsyn……..og det var meget bra.
Videre bar det nordover langs Store Erte via de gamle seter- og husmannsplassene Sakssætre og Tangane som begge er på private hender i dag og meget godt ivaretatt. Like etter Tangane sa vi farvel til Hellesåvassdraget for denne gang og tok fatt på stigningene mot lysløypa. Tok en liten sti til høyre der lysløypa er på det bratteste. Trolig er det et minne fra tiden før lysløypa.
Etter ca 12 km og 5 herlige timer var vi tilbake ved startpunktet. Tenk å kunne være så heldige at det er mulig å oppleve slike dager!!
Neste tur planlegges til 1.november.