MANDAGSTUR NR.15. 2018. 24.sept.

MANDAGSTUREN 10.sept.
9. september 2018
GUBBETRIMMEN 2018/19.
27. september 2018

Denne gangen skal vi gå på gamle skoleveier fra den tiden skolebarna ikke hadde skoleskyss selv om avstandene var store og veien var en sti langt ute i ødemarken. Der vi skal gjenoppleve hvordan det artet seg er i traktene mellom Bokerød/Bollerød/Sanderødmoen helt nede ved svenskegrensen.                                        Vi har vært så heldige at vi har fått med oss Leif Bokerød som kjentmann på turen. Han vil lede an på en runde som er 8-9 km lang. Vi starter turen hjemme hos Leif. Som vanlig har vi en god bålpause, så det greit at vi har med oss noen kubber. Ellers utrustning som vi er vante med.                                                                                                   Avreise fra Coop/Næridsrød kl 10.00. Da skulle vi være framme hos Leif ca.10.45.

Vel møtt til MANDAGSTUR!