Gjør deg klar til årets siste mandagstur

Victor sprang fort i Valencia
5. desember 2021
Husk å bestille nye Gimle-drakter!
6. desember 2021

Årets siste mandagstur, den 16. i rekken, står for døren. Det skjer  mandag 13. desember.

Den tar vi som en kulturminnetur i den nordre del av Korset-fjella.

Vi møtes klokka 10.

Parkering blir under kraftledningen ved innkjøringen til Prestenga, 2-300 m nord for veidelet ved Kjølen. (se kart) En hyggelig samtale med Arild Rønningen på Prestenga resulterte i at der var vi velkommen til å parkere bilene.    

Derfra er tanken at vi følger veien innover til gården, går på jordet sørvestover langs Kjølasjøen og på veien mot broen ved Fjeld. På denne etappen kan vi komme i mer eller mindre kontakt med  husmannsplassene Smedhytta/Søndre Prestenga, Nedre – og Øvre Lilledal samt forsvarsanlegget Trinneborgkollen.

Fra broen følger vi den gamle anleggsveien mot Korsetgangen gruve. Derfra blir det litt vandring uten vei eller sti for å komme innom kirkestien på Kjørkeleåsen og Mjølnerødgruva.

Så setter vi kursen mot gruven på Blanketjernåsen, fortsatt stiløst.

Til slutt følger vi anleggsveien utover mot Prestenga og til parkering.

All vandring rundt husene på Prestenga er avklart med Rønningen.

Ta med mat, drikke og noen kubber i sekken. Så er det å håpe at vi får en fin avslutning på dette turåret.

Vel møtt !