MANDAGSTUR NR.5 2018. 5.mars.

Forbudt å gå i skiløypene?
15. februar 2018
TIPPETRIM søndag 11.mars.
4. mars 2018

Snømengdene gjør at vi fortsatt får holde oss i kystnære områder og søke turstier vi sjelden eller aldri oppsøker. P ved Gunnarstorp fornminneområde. Det har avkjøring fra oldtidsveien ( 110 ) like ved der vi tok av på forrige tur, men til motsatt side denne gang. Ser på steinsettinger, røyser og bautasteiner før vi fortsetter inn i marken via Skinne, Bremosan, Blåkollen 113 med bygdeborg og Blåkollen 112 som var mellomlandingssted for Østfoldheksene på vei til Bloksberg. Tar en tur og ser på det store steinbruddet fra oven. Kanskje kommer vi til en plass der vi ser Storedalsanlegget, også fra oven.

Sekken fylles med vanlig innhold: Mat, drikke, kubber og ev. andre nødvendigheter. Coop/Næridsrød kl.10.00.                                                Vel møtt på tur!