MANDAGSTUR NR. 7 2015. 30.mars.

GUBBETRIMMEN
18. mars 2015
Styremøter 2015
19. mars 2015

Turen denne gang skal gå til Kråkgullåsen.

Vi parkerer ved Fuglepytt i Torpedalen. Stedet er kjent for 2 kulturminner  –  en gammel bro og en kvernruin. Stedet er også kjent for å være et godt fugleobservasjonssted. Minst 25 arter er registrert.

Turen denne gang blir en kombinasjon av vandring på skogsbilvei og i sti / veiløst terreng.

Vi starter nordøst-over gjennom gården Medbørød m/ golfbane. Videre forbi den nedlagte plassen Moen, passerer  nær ved Kalfurutjern, over Nordre Breidmose og krysser Ånesbekken. Veien går videre østover og går etter hvert over til sti. Like før vi kommer til et navnløst tjern, dreier vi til høyre ut i terrenget. Oppstigningen starter til Kråkgullåsen – 236 moh.   Kråkegull: Forvitret mørk flimmer og pyritt ( svovelkis ).                                                             Kråkesølv: Fargeløs glimmer ( muskovitt ).

Området vi nå ferdes i ligger vegg i vegg med Vestfjella naturreservat. Litt SØ for Kråkgulltoppen ligger  Gørrtjern og litt SØ for det skal det gå en gammel sti som fører fram til Ånesbekken. Tar vi en svipptur inn til Ekeli og/eller tar en titt på Svantjern?

Finner vi stien over Søndre Breidmose følger vi den fram til Nordre Breidmose. Alternativt går vi i terrenget langs Langtjern, over høyde 188 og fram til veien vi fulgte utover. Moen og Medbørød passeres, og vi er straks tilbake til P ved Fuglepytt.

Sekk med nødvendig utstyr, klær og fottøy er opp til hver og en.

Blir du med på turen, er oppmøtet kl. 10.00 ved Coop/Næridsrød.

VEL MØTT !