Styremøter 2015

MANDAGSTUR NR. 7 2015. 30.mars.
18. mars 2015
TUR-Orientering i gang!
3. april 2015

Gimle avholder styremøter på Venås Torsdager kl. 1930-2130

Møtene er åpne for alle medlemmer som ønsker å delta, med talerett.

Møtedatoer 2015:  23.4 – 21.5 – 18.6 – 27.8 – 8.10 – 19.11 – 17.12

Endringer kan forekomme, så ønsker du å delta – sjekk for sikkerhets skyld med noen i styret før møtet.