MANDAGSTUR NR.7 2020. 6.april .

TUR-ORIENTERING 2020.
26. mars 2020
MANDAGSTUR NR.8 2020. 20.april
12. april 2020

Myndighetene strammer inn. Gruppestørrelse max 5, avstand 2 m. «Turleder» blir mer og mer usikker på om det er riktig å annonsere mandagstur. Med de gode erfaringene vi gjorde på siste tur (eksemplarisk oppfyllelse av daværende reglement) tar jeg sjansen på følgende: Jeg drar på tur fra p-plassen ved Ulveholtet kl.10.00. Jeg tenker å gå stien inn til Ulveholtet, gå stien opp til Fosserkoia langs Lamyrbekken, krysse bekken og gå forbi jettegryten og inn på veisystemet mot Rakkestad kommune. Jeg kommer til å ta noen skritt i nabokommunen for å besøke Jøssingheimen. Videre tenker jeg å legge veien om Buneshytta ved Torvtjern. Kanskje legges turen om Aspetjern for å komme til Fosserkoia-traktene. Har tenkt å avslutte med å følge blåmerket sti til Gruvehytta og ut på skogsveien til p.                                                                                                                              Er det noen som tar sjansen på å bli med, blir jeg glad for å få turfølge, men en betingelse gjelder: Vi følger selvfølgelig myndighetenes retningslinjer.

Skogbrannfare begynner å gjøre seg gjeldende, så vi satser på å ha med alt av mat og drikke hjemmefra – ferdig til å fortæres uten bruk av bål!                                                         Velkommen til de som våger!