MANDAGSTUR NR.8 2020. 20.april

MANDAGSTUR NR.7 2020. 6.april .
30. mars 2020
Ekstraordinært årsmøte Gimle IF
24. april 2020

Vi satser på en ny tur under samme regime som på de to siste: Ingen felleskjøring, vandring med foreskrevet avstand, pause i spredt orden og bli ikke med om du har snev av uvelhet i kroppen.                                                                                                                          Kjør til rasteplassen ved Fjell bro på veien mot Aremark. Derfra drar vi inn forbi Trollnes og følger Trollnestjern på vestsiden. Passerer Kasen sør i tjernet og går opp mot   Storemose. Derfra er det meningen å dra sørøstover mot Duvlemyrtjern, følge østsiden av tjernet og passere Fuglemyrtjern og ha retning rett sørover, tangere Krokvannet i sørvest og videre mot Bjellåsen m/ F. Nansens hotell. Derfra følger vi den blåmerka stien nordover til det nordligste av de små tjern langs leden. Der drar vi til høyre og fram til p.

Alt etter hvordan vi ligger an på veien kan vi bryte av mot vest ved 1) nord i Duvlemyr, 2) sør i Duvlemyr eller 3) sørvest i Krokvannet. Vi kommer til å ferdes en del i Fuglen naturreservat og da blir det  terrengvandring!                                                                           Avmarsj er kl. 10.00.

Det er totalt bålforbud for tiden, og det tilsier ferdig tilberedt føde.                                      Vel møtt i skogen!