Ekstraordinært årsmøte Gimle IF

MANDAGSTUR NR.8 2020. 20.april
12. april 2020
MANDAGSTUR NR.9 2020. 4.mai
26. april 2020

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte Gimle IF

Nettmøte , fredag 8 mai kl. 1700

På grunn av koronasituasjonen avholdes møtet som en kontorforretning, dvs. at dersom det ikke kommer innsigelser til nytt valg, så er det ikke nødvendig for noen medlemmer å møte opp.

Styret samles pr. nettmøte og dette er nok til å være gyldig antall medlemmer for å være beslutningsdyktig som ekstraordinært årsmøte. (ref. GIF’s lov §18 punkt 3)

 

Dersom man har forslag på andre kandidater må dette meldes inn til styret innen mandag 4.5 kl. 1600  , slik at vi kan publisere alternative kandidater her på nettsidene.

Informasjon vil da bli publisert her, slik at medlemmer kan møte opp for valg. Hvis det blir nødvendig med oppmøte og valg, vil møtet avholdes utendørs på venås og smitteverntiltak med avstand mellom deltagerne bli anvist.

 

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av sakslisten

Saksliste:

  1. Valg av styremedlemmer Gimle IF

For å få det nye styret i funksjon foreslås det at man velger inn medlemmer til hovedstyret i de posisjonene som er på valg i 2020.

Det nye hovedstyret kan da starte opp sine aktiviteter og forberede ordinært årsmøte når koronarestriksjonene oppheves.

Valgkomiteen har ferdig valgliste for hovedstyret og alle styremedlemmene har ytret ønske om at de gjerne vil starte opp nå.

Forslag til valg:

Leder: Morten Paulsen

Styremedlem: Tone Albinson

Leder Ski og løypeutvalg: Oddbjørn Gresholt

Leder Hyttestyret: Knut Vingerhagen

Kasserer: Dag Borge Svendsen

 

De følgende er ikke på valg, sitter 1 år til.

Nestleder: Mia Jønsberg

Leder O-Gruppa: Tore Moen

 

Forslag til vedtak:

De nye styremedlemmen velges enstemmig.

På ordinært årsmøte senere I 2020 velges da de andre posisjonene i styre og stell. På ordinært årsmøte vil også det nye styret legge frem årsrapporter, budsjett, vedta kontingenter m.m. på vanlig vis.

 

Gimle IF, 24.4.2020

Styret.