MANDAGSTUR NR.9 2020. 4.mai

Ekstraordinært årsmøte Gimle IF
24. april 2020
MANDAGSTUR NR.10 2020. 18.mai.
11. mai 2020

Fra de ankerske skoger i strøkene rundt Duvlemyrtjern på vår siste tur, flytter vi så langt vestover i kommunen at vi også vil komme inn i vår nabokommune Sarpsborg. –  til et område preget av gammel historie og kultur. Vi tar i bruk et av kartene som blir brukt i årets turorientering i Halden, Hjerteråsen.                                                                                   Vi kommer til å benytte oss litt av stiene, men også mye av de flotte åspartiene uten stier. Det er meningen at vi skal oppsøke i hvert fall 3 bronsealderrøyser, 1 bygdeborg fra jernalderen, 1 usedvanlig flott varde, et område der det har vært drevet med torvuttak, 2 flotte tjern og sikkert andre spennende ting som alltid er å finne i skogen. Noen tur-o- poster vil vi også støte på.

Regimet blir som på våre siste turer: Vi kjører hver vår bil, holder avstand både under vandringen og ved pauser og blir hjemme dersom kroppen ikke er helt i strøk.                  Oppmøte blir på en rydning vest for Thuletjern. Den finner dere ved å kjøre vestover Rokkesletta, svinge av til venstre ved Rognemyr og gjøre en ny venstresving etter vel        1 km. Derfra følger dere en gruset skogsbilvei i vel 1 ny km. ( se kart ).

Avmarsj kl. 10.00.                                                                                                                                Vel møtt på tur!