Mandagstur ved havet

Bredo slet seg til 2.plass i Vasaloppet
3. mars 2024
TIPPETRIM søndag 10.mars
6. mars 2024
MANDAGSTUR NR.5 2024. Tur-referat.
På Gimle IF`s fødselsdag, fra toppen av Skärjebacken, et stykke sør for Lunneviken, på vestsiden av Hogdalsnäset, startet «Gimle IF- Mandagsturer» sin 325.tur.
Fra den lille p-plassen ved veibommen var vi 12 stykker som la i vei mot Halle-Vagneren Naturreservat.
Vår turgruppe har gått der 2 ganger tidligere, først i 2006 og sist i 2013.
Naturreservatet ble åpnet i 2005 og bestyres av Västkuststiftelsen og Strömstad kommun. Et fåtall steder langs Bohuskysten har samme type kystlandskap som der vi gikk i dag. Det som vernes er «kust och gammal, vresig tallskog». Vi gikk på knallhard bohusgranitt, blant furuer hvis greiner snodde seg i alle himmelretninger samt opp og ned, men også i tett granskog og løvskog. Det er observert berguv der ( vi kaller den hubro ) samt flere interessante planteslag.
Før krigen ble det hentet ut is fra Vagnsjø, visstnok både fra nordenden innunder Örnekullen og fra sørenden til Hålleviken. Isen ble brukt i fiskeriet.
Stien over toppen og langs Vagnsjø er blåmerket. Den enkleste (letteste) måten å ta runden på er å starte med å gå over åsen og avslutte langs Vagnsjø.
Bålrast er forbudt i svenske naturreservater, så den måtte vi ta utenfor grensen. Vi fant en flott plass i Rösebergets nordhelling.
Turen endte på litt i overkant av 6 km. Været var skiftende skydekke med solstreif og 3/4 varmegrader. Utsikten er strålende fra flere plasser, men kanskje finest fra pynten rett vest for røysa.
Hva som er forklaring på navnet Halle-Vagnaren forble ubesvart. Noen som har forklaring?
Vårt Gimle-medlem Ingvar Nordås har skrevet om «Naturreservatet ved fjorden» i 2006. Vel verd å lese. Det ligger på nettet.
En del av oss (tror det var 4) fortsatte å gå tur senere på dagen, nemlig til 98-åringens årsmøte, noe som også var en positiv og hyggelig opplevelse.
Neste tur 18.mars blir nok en god, gammel skogstur.
På 3.påskedag (tirsdag) planlegges en eksklusiv vandring på den lille øya Rundø sør for Strömstad